Nowa ustawa zmusi Polki do walki w czasie wojny? Zamiast panikować, lepiej zajrzeć do przepisów

Państwo Dołącz do dyskusji (30)
Nowa ustawa zmusi Polki do walki w czasie wojny? Zamiast panikować, lepiej zajrzeć do przepisów

Czy nowa ustawa o obronie Ojczyzny zmusi Polki do walki, jeśli w kraju rozpoczęłaby się wojna? Zamiast panikować, lepiej zajrzeć do przepisów.

Nowa ustawa zmusi Polki do walki w razie wojny? To nie jest prawda

Pojawiły się doniesienia, że nowa ustawa o obronie Ojczyzny zmusi Polki do walki w razie wojny. Tymczasem, jak zwraca uwagę prawo.pl, warto zagłębić się w przepisy. W rzeczywistości obowiązkowi obrony ojczyzny podlegają obywatele, którzy ze względu na wiek i stan są zdolni do tego obowiązku. Z kolei obowiązkowi pełnienia służby wojskowej podlegają obywatele od 18 do 60. roku życia (w przypadku osób posiadających stopień oficerski lub podoficerski – do 63. roku życia). Wcześniej maksymalny wiek wynosił 55 lat. I – co należy podkreślić – to jedyna zmiana w tym zakresie. W dodatku ustawa przewiduje też wiele wyłączeń (m.in. dla osób opiekujących się małymi dziećmi).

Warto też przyjrzeć się kwalifikacji wojskowej. Po pierwsze – obowiązkowej kwalifikacji wojskowej nadal będą podlegać tylko mężczyźni. Do pełnienia służby wojskowej można natomiast zostać powołanym tylko wtedy, gdy taką kwalifikację się posiada.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że część Polek faktycznie może być poddana obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19. rok życia. Dotyczy to jednak wyłącznie kobiet, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierających naukę w celu ich uzyskania.

Jakie wykształcenie i kwalifikacje szczególnie interesują wojsko? Chodzi o kwalifikacje i wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych. Ponadto do stawienia się do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również kobiety wykonujące zawód psychologa, rehabilitanta, radiologa, diagnosty laboratoryjnego, informatyka, teleinformatyka, nawigatora czy tłumacza. Warto jednak zaznaczyć, że wynika to nie tylko z nowej ustawy, ile z obowiązującej już wcześniej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa ustawa zmienia jedynie to, że teraz to rektorzy lub dyrektorzy szkół będą przesyłać imienny wykaz kobiet, które kończą naukę w danym roku kalendarzowym.

System obrony ojczyzny to głównie wojska zawodowe

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że ustawa o obronie Ojczyzny jasno określa, że system obrony ojczyzny opiera się głównie na wojsku zawodowym. Dopiero potem są mobilizowane wojska obrony terytorialnej, a następnie – rezerwa. Dopiero na końcu mobilizowani są wszyscy, którzy przeszli kwalifikację wojskową. Oczywiście odrębną kwestią jest fakt, że do stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają prawo również ochotnicy.

Należy też podkreślić, że jedynie po ogłoszeniu powszechnej mobilizacji i w czasie wojny do pełnienia służby wojskowej mogą zgłaszać się też osoby, które nie posiadają kwalifikacji wojskowej i nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Mowa jednak o ochotnikach.

Tym samym warto mieć na uwadze, że nowa ustawa tak naprawdę precyzuje pewne kwestie, jeśli chodzi o kwalifikację wojskową czy pełnienie służby – i nie ma mowy o radykalnych zmianach.