Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o coś znacznie lepszego niż indywidualna interpretacja podatkowa

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (59)
Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o coś znacznie lepszego niż indywidualna interpretacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa nie zawsze jest satysfakcjonująca dla podatnika, który o nią wnioskował. I niekoniecznie chodzi o to, jakie zdanie ma w danej sprawie fiskus. Problemem częściej jest to, że interpretacje są wzajemnie niespójne, a fiskus ma tendencje do zmiany zdania w danej sprawie. Już wkrótce jednak podatnicy zyskają możliwość wnioskowania o coś – przynajmniej z założenia – znacznie bardziej skutecznego. Od 1 listopada wchodzi w życie Wiążąca Informacja Stawkowa.

Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe mogą być składane coraz rzadziej, skoro będzie Wiążąca Informacja Stawkowa

Większość przedsiębiorców nieufnie podchodzi do indywidualnych interpretacji podatkowych. Nikogo nie powinno to dziwić. Fiskus albo zmienia zdanie w danej sprawie (i to czasem z roku na rok), albo respektowanie interpretacji podatkowych ze strony skarbówki ma miejsce głównie wtedy, gdy jest to jej na rękę. Należy jednocześnie pamiętać, że nawet Ministerstwo Finansów przyznało, że interpretacje indywidualne to tylko wskazówki – a nie wiążące decyzje administracyjne. Dodatkowo, jakby tego wszystkiego było mało, rządzący planowali, by w 2021 za wydanie interpretacji podatkowej przedsiębiorca musiał zapłacić nie – jak do tej pory – 40 zł za wniosek, ale… nawet 2 tys. zł w niektórych sytuacjach.

Już wkrótce jednak wejdzie w życie Wiążąca Informacja Stawkowa, która w dużej mierze będzie mogła zastąpić indywidualne interpretacje.

Jakie zastosowanie będzie mieć Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa, czyli WIS, będzie służyła przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT dla danego towaru lub usługi. We wniosku o wydanie WIS przedsiębiorcy będą jednak mogli również wnosić o sklasyfikowanie towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku. To z kolei oznacza, że Wiążąca Informacja Stawkowa będzie mogła być wykorzystana np. w celu określenia, czy w danym wypadku konieczne jest stosowanie metody podzielonej płatności lub czy przedsiębiorca jest w danym wypadku zwolniony z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Co jednak ważne, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie dokonywał klasyfikacji samodzielnie. W interpretacji punktem wyjścia była stawka, którą wskazał wnioskodawca. Zresztą już wkrótce przedsiębiorcy i tak będą pozbawieni możliwości składania wniosku o interpretację indywidualną. Chodzi oczywiście o przypadki, gdy celem jest uzyskanie informacji na temat właściwej stawki VAT. Wnioski nie będą już przyjmowane po 31 października 2019 r.

W WIS znajdą się takie elementy jak:

  • opis przedmiotu WIS, czyli towaru lub usługi
  • szczegółowa klasyfikacja towaru lub usługi
  • stawka VAT właściwa dla przedmiotu WIS

Do WIS wydawanych przed 1 kwietnia 2020 r. mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r.

Przedmiotem wniosku będzie mógł być na ogól tylko jeden towar lub usługa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ocenie wnioskodawcy wskazane we wniosku towary lub usługi składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.