Kto jeszcze nie złożył wniosku o żłobkowe, powinien się pospieszyć. Pieniędzy może zabraknąć

Finanse Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji
Kto jeszcze nie złożył wniosku o żłobkowe, powinien się pospieszyć. Pieniędzy może zabraknąć

Z informacji ZUS wynika, że od 1 kwietnie zrobiło to już trzy czwarte rodziców i opiekunów.  Wniosek o żłobkowe warto złożyć do 31 maja. Ci, którzy zdążą, prawo do dofinansowania zyskają z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku. 

Wniosek o żłobkowe warto złożyć

Żłobkowe to dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u tzw. dziennego opiekuna. Prawo do niego nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Dla kogo jest żłobkowe? Można je dostać na każde dziecko, które chodzi do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna. Pod warunkiem, że rodzic czy opiekun nie otrzymuje na to dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Żłobkowe przysługuje na pierwszego i jedyne dziecko w rodzinie, a także na drugie i kolejne, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO.  Żłobkowe uzupełnia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

„Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna. Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie” informuje ZUS.

Maksymalnie można dostać do 400 zł miesięcznie na dziecko. Jednak nie więcej niż wynosi opłata za pobyt dziecka w żłobku. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. ZUS prześle pieniądze do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc bezpośrednio na rachunek bankowy żłobka, klubu dziecięcego czy opiekuna. Rejestr opiekunów dziennych można znaleźć na stronie ZUS. Wniosek można składać tylko elektronicznie. Za pośrednictwem portalów PUE ZUS i Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie ma sensu składanie wniosku, gdy dziecko jeszcze nie chodzi do żłobka. Można to zrobić najwcześniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku, klubie czy u opiekuna dziennego. Generalnie jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym dziecko trafiło do żłobka, to dofinansowanie dostanie od dnia przyjęcia dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez opiekuna dziennego. Jeśli natomiast rodzic złoży wniosek po upływie tych 2 miesięcy, to ZUS przyzna mu dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku.