Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwiększenie limitu zużycia prądu. To szansa na niższe rachunki za energię

Energetyka Finanse Dołącz do dyskusji
Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwiększenie limitu zużycia prądu. To szansa na niższe rachunki za energię

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że tylko do końca czerwca uprawnieni mogą składać u swojego sprzedawcy wnioski o większy limit prądu. Pozwoli to na płacenie rachunków po cenie zamrożonej w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej. Z podwyższonych limitów korzystać mogą rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rolnicy.

Wnioski o większy limit prądu tylko do 30 czerwca

Rządowa Tarcza Solidarnościowa to pakiet rozwiązań zaproponowanych przez Zjednoczoną Prawice, który ma chronić odbiorców w Polsce przed gwałtownymi podwyżkami cen za energię elektryczną. Dzięki przyjętym regulacjom rząd szacuje, że niemal 8 milionów gospodarstw domowych w żaden sposób nie odczuje w tym roku różnicy w rachunkach za prąd. Inaczej może być już za parę miesięcy, bo ceny prądu w 2024 roku mogą wymknąć się spod kontroli, jeśli zniknie cena maksymalna.

Na ten moment jednak każdy, bez żadnych formalności, korzysta bowiem z zamrożonej ceny prądu do limitu 2000 kWh. Dopiero przekroczenie progu skutkuje proporcjonalnie wyższymi kosztami. Są jednak odbiorcy, którzy mogą zwiększyć wskazany limit.
Chodzi tu o gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rodziny wielodzietne i rolników. W pierwszym przypadku limit odbiorcy mogą wnioskować o podwyższenie limitu do 2600 kWh. Z kolei posiadacze Karty Dużej Rodziny, a także prowadzący gospodarstwo rolne są uprawnieni do płacenia rachunków zgodnie z zamrożoną ceną aż do 3000 kWh.

Skorzystanie z przygotowanych rozwiązań nie następuje jednak automatycznie. Uprawnieni muszą bowiem złożyć stosowny wniosek o większy limit prądu u swojego sprzedawcy energii. Co ważne, termin na załatwienie formalności upływa już za parę dni, tj. 30 czerwca 2023 roku.

Jak złożyć wniosek i co do niego dołączyć?

Stosowny wniosek można złożyć na kilka sposobów. Tym preferowanym jest wybranie drogi elektronicznej. Tu dostępne są takie opcje jak platforma ePAUP, strona internetowa sprzedawcy lub oferowana przez niego aplikacja. Ponadto oświadczenie dotyczące zwiększania limitu na energię elektryczną jest także dostępne w aplikacji mObywatel. Dla osób preferujących tradycyjne rozwiązania istnieje możliwość wysłania wniosku listownie lub jego złożenia w punkcie obsługi klienta konkretnego sprzedawcy prądu.

W niektórych przypadkach istotne jest także przedłożenie wymaganych załączników potwierdzających uprawnienie do podwyższonego limitu prądu. Rolnicy powinni zadbać o dołączenie do wniosku kopii decyzji o podatku rolnym. Rodziny wielodzietne mogą zostać poproszone o przedstawienie Karty Dużej Rodziny, natomiast osoby z niepełnosprawnością o przedłożenie stosownego dokumentu, z którego wynikać będzie ich status.

Co ważne, w przypadku zawarcia dwóch umów z różnymi podmiotami, a więc odrębnej umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji, wniosek należy złożyć u obu podmiotów. Ponadto warto wiedzieć, że rozwiązania przygotowane przez rząd nie dotyczą osób, które zawarły ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę terminową z gwarancją stałej ceny.