Czy wykluczenie homoseksualistów z oddawania krwi stanowi dyskryminację?

Gorące tematy Zagranica Zdrowie dołącz do dyskusji (11) 16.12.2015
Czy wykluczenie homoseksualistów z oddawania krwi stanowi dyskryminację?

Cezary Adamczyk

Sprawa dotyczyła mieszkańca Francji Geoffreya Legera, któremu odmówiono pobrania od niego krwi, gdyż odbył stosunek seksualny z mężczyzną. 

Sąd administracyjny w Strasburgu do którego odwołał się Pan Legera zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do  Trybunału Unii Europejskiej. Nie budzi bowiem wątpliwości, że zakazaną jest dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej. Jakie rozstrzygniecie wydał Trybunał?

Należy podkreślić, że prawo francuskie przewiduje stałe wykluczenie osób, które odbywają stosunki homoseksualne z kręgu krwiodawców.

Trybunał uznał, że kwestia ta leży w gestii danych Państw członkowskich, a więc co do zasady regulacje takie są dopuszczalne.

Trybunał wskazał, że trwałe wykluczenie tej grupy z kręgu krwiodawców jest możliwe,  jeżeli stwierdzono, na podstawie bieżącej wiedzy oraz aktualnych danych medycznych, naukowych i epidemiologicznych, że takie zachowanie seksualne naraża te osoby na wysokie ryzyko nabycia ostrych chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone we krwi, oraz że – z poszanowaniem zasady proporcjonalności – nie istnieją skuteczne techniki wykrycia tych chorób zakaźnych lub, wobec braku takich technik, metody mniej restrykcyjne niż takie przeciwwskazanie, które zapewniłyby wysoki poziom ochrony zdrowia biorców.

Argumentacją natury medycznej to to, że okresie od 2003 do 2008 r. mężczyźni uprawiający stosunki homoseksualne byli bardziej zagrożeni HIV, gdyż współczynniki zapadalności był 200-krotnie wyższym niż współczynnik odnoszący się do francuskiej społeczności heteroseksualnej.

Trybunał wskazał, że do sądu krajowego należy ocena, czy w rzeczonym państwie członkowskim warunki te są spełnione, a więc należy rozpatrywać te okoliczności ad casum.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie w szczególności w zakresie dyskryminacji oraz możliwości uzyskania za nie odszkodowania, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.