Jak być pracownikiem fizycznym, to już lepiej w korporacji. Raport wynagrodzeń za 2019 r. nie pozostawia złudzeń, gdzie najwięcej się zarabia

Praca Dołącz do dyskusji (152)
Jak być pracownikiem fizycznym, to już lepiej w korporacji. Raport wynagrodzeń za 2019 r. nie pozostawia złudzeń, gdzie najwięcej się zarabia

Przedsiębiorstwo Sedlak & Sedlak zajmuje się szeroko pojętym HR i słynie z prowadzenia szeroko zakrojonych i precyzyjnych badań płacowych. Z udostępnionego raportu za rok 2019 można dowiedzieć się, jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych branżach.

Wynagrodzenia w Polsce w 2019

W raporcie dot. wynagrodzeń w Polsce w 2019 roku uczestniczyły 723 przedsiębiorstwa, które udostępniły zanonimizowane dane płacowe 261 416 pracowników. Dzięki tak wielu informacjom autorom raportu udało się przygotować szczegółowe analizy dla 646 różnych stanowisk, zarówno z obszaru produkcyjnego, jak i administracyjnego.

Dane pochodzą w większości (75%) od firm z kapitałem zagranicznym i o profilu produkcyjnym (64%). Co ważne, dane do raportu udostępniły nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale i mniejsze firmy z różnych branż i województw.

W raporcie ujęto nie tylko samą wysokość wynagrodzenia wypłaconego, ale rozbito je na samą pensję, a także szereg innych dodatków, które się na wypłaconą kwotę składają – zarówno premie, jak i dodatkowe świadczenia, zarówno te, które mają formę nagrody, jak i te, które mają na celu rekompensatę poniesionych kosztów – jak zwrot za paliwo.

Kto najlepiej zarabia?

Najniższą medianę stanowi wynagrodzenie brutto początkujących pracowników fizycznych (wszystkich sektorów) i wynosi 3 348 zł. Najwyższe pensje w ramach rzeczonej grupy otrzymują liderzy (brygadziści) i wynosi ona 5 071 zł. Mediana zarobków młodszych specjalistów to 4 337 zł, z kolei starszy specjalista zarabia już 7 468 zł.

Najwyższe pensje otrzymują osoby zarządzające, z czego kierownik niższego stopnia otrzymuje 10 352 zł a dyrektor pionu 22 588 zł. Według raportu zdecydowanie najwięcej zarabiają dyrektorzy – statystyczny dyrektor zarządzający otrzymuje  47 090 zł.

Zróżnicowana jest struktura wynagrodzenia, z czego osoby na stanowiskach zarządzających mają dużo wyższy udział premii w całości wypłaty aniżeli inni pracownicy. W wypadku dyrektorów zarządzających jest to aż 17% wynagrodzenia podstawowego.

Najlepiej płacą duże, zagraniczne przedsiębiorstwa

Bardzo ciekawie przedstawia się informacja dotycząca wysokości wynagrodzeń w firmach polskich i zagranicznych. Niekiedy różnica wynosi nawet 50%, z czego – odnosząc to do konkretnych stanowisk – dużo lepiej płaci się osobom na stanowiskach dyrektorskich.

Podobne pensje otrzymują pracownicy fizyczni – w firmach zagranicznych również „mało” – ale w dalszym ciągu o 12% więcej niż w firmach rodzimych.

Z raportu również generalnie wynika, że więcej zarabia się w firmach zatrudniających pow. 1000 osób. Dotyczy to w zasadzie wszystkich stanowisk, chociaż warto wskazać, że dyrektor w dużej firmie zarabia nawet 25% więcej niż w firmie mniejszej.

Wynagrodzenia w Polsce – trudny temat

Różnice występują także w odniesieniu do podobnych stanowisk, ale różnych branż. Autorzy raportu wskazują na przykład pracowników fizycznych, gdzie najwięcej zarabiają oni w branży metalowej i metalurgicznej (3 639 zł), a najmniej w branży drzewno-meblarskiej (3 031 zł).

W opracowaniu wskazano także różnice w podwyżkach wynagrodzeń. Można generalnie uznać, że nie istnieje żaden ogólny trend, a w każdym województwie sytuacja może się różnić. Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w województwie zachodniopomorskim, a nieco niższy – w mazowieckim.

Kwestia zarobków w Polsce jest wyjątkowo drażliwa, a społeczna niechęć do dyskusji na temat wynagrodzeń jest wręcz patologiczna. Raporty płacowe pozwalają na pewne rozeznanie na rynku, a także pozwalają na odniesienie swoich zarobków do ogółu, bowiem nierozmawianie o pieniądzach skutkuje tym, że pracownicy często sami nie wiedzą, ile są warci.