Zanim przedsiębiorca wypłaci wynagrodzenia w lipcu, powinien sprawdzić, komu przysługuje wyższa wypłata po zmianach podatkowych

Firma Podatki Praca Dołącz do dyskusji
Zanim przedsiębiorca wypłaci wynagrodzenia w lipcu, powinien sprawdzić, komu przysługuje wyższa wypłata po zmianach podatkowych

Zmiana stawki podatku z 17% na 12% dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Wiele osób już zdążyło jej doświadczyć, ale niektórzy jej efekty zobaczą dopiero na lipcowej wypłacie. Przedsiębiorcy muszą więc pamiętać, by przelać wyższe wynagrodzenia niektórym pracownikom. Wyższe wynagrodzenia od lipca nie dotyczą jednak każdego, więc zanim ktoś zrobi przelewy, powinien ustalić kwoty z księgowością.

W wielu małych firmach wciąż wynagrodzenia wypłacane są do końca miesiąca. Zazwyczaj odbywa się to tak, że jest jakaś stała kwota, którą szef przelewa na konto pracowników. Samo naliczanie płac zaś odbywa się później, przez księgowość, która często jest zewnętrzna, w postaci biura rachunkowego.

Przedsiębiorcy zazwyczaj mają więc ustawione stałe zlecenie, by nie zapomnieć o przelaniu wypłat. Wszak, jeżeli nikt akurat nie choruje, a premie wypłacane są osobno lub ich nie ma, to co miesiąc kwota powinna być taka sama.

Obniżenie stawki podatku dochodowego sprawia, że wyższe wynagrodzenia od lipca dostanie wielu pracowników. Dla przedsiębiorcy kwota brutto się nie zmieni

W lipcu jednak zmieniła się skala podatkowa. Od 1 dnia tego miesiąca stawka podatku zmniejszyła się z 17% na 12%. Oznacza to, że pracownicy powinni dostać wyższe wynagrodzenie, przy takiej samej kwocie brutto. Przedsiębiorcę taki zatrudniony będzie kosztować tyle samo, ale więcej pieniędzy powinno być przelane na konto pracownika, a mniej na konto Urzędu Skarbowego w ramach zaliczki na podatek.

Osoby, które mają ustawione stałe zlecenie i wypłacają wynagrodzenia do końca miesiąca, powinny zainteresować się tym tematem i zapytać się swoje biuro rachunkowe lub osobę prowadzącą księgowość, czy w ich wypadku należy zmienić kwoty przelewów. Zwłaszcza że nie każdy dostanie wyższe wynagrodzenie.

Nie każdy pracownik skorzysta na obniżce podatku

Kwoty wypłat nie zmienią się u tych pracowników, którzy nie zarabiają więcej niż 2 500 złotych netto. Wszystko dlatego, że oni już wcześniej nie płacili zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ ich wynagrodzenie mieściło się w kwocie wolnej, która od 1 stycznia wynosi 30 tysięcy złotych.

Przykładowo:
Przedsiębiorca zatrudnia dwóch pracowników:
Pan Marek zarabia 3 010 złotych brutto, czyli do 1 lipca 2022 roku jego wynagrodzenie netto wynosiło 2 363,56 złotych,
Pan Władysław zarabia 5 000 złotych brutto, czyli do 1 lipca 2022 jego wynagrodzenie netto wynosiło 3 660,19 złotych.

Po zmianach, od 1 lipca wynagrodzenie tych Panów będzie wynosiło:
Pan Marek – 2 363,56 zł netto, czyli wynagrodzenie nie uległo zmianie
Pan Władysław – 3 738,19 złotych netto, czyli wynagrodzenie wzrosło o 78 złotych.

Niestety zmiany wynagrodzeń mogą być bardzo różne u każdego z pracowników i zależeć od wielu czynników. Wpływ mają bowiem np. wcześniejsza zgoda lub jej brak na odliczanie ulgi dla klasy średniej albo to czy ktoś otrzymuje jeszcze rentę lub emeryturę. Najlepiej więc, zanim wypłaci się wynagrodzenia za lipiec 2022 roku, porozumieć się z osobą naliczającą płacę, by ta potwierdziła, jakie powinny być kwoty przelewów dla pracowników. Zwłaszcza że aby móc ująć je w koszty podatkowe lipca, muszą one zostać wypłacone do końca miesiąca.