[WZÓR] Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Gorące tematy Zakupy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (129)
[WZÓR] Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Nowa ustawa o prawach konsumenta wydłużyła czas, w którym możemy odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania sprzedawcy przyczyny aż do 14 dni. 

W szeregu nowych obowiązków nakładanych na sprzedawców pojawiły się również wymogi odnośnie obowiązków informacyjnych względem klienta – w zakresie odstąpienia od umowy. Nowa ustawa o prawach konsumenta w artykule 12 nałożyła na sprzedawcę nawet obowiązek dostarczania stosownego wzoru:

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

(…)

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

Wielu sprzedawców jednakże nie dostosowało się do zmian w prawie lub też dostosowało się w sposób niedokładny, w rezultacie dołączenie stosownego formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość czasami zostaje przez nich przeoczone.

Mając na uwadze, że wielu z czytelników Bezprawnika może znaleźć się w nagłej potrzebie odstąpienia od takiej umowy przygotowaliśmy niezbędny do wykonania takiej czynności wzór. Nie jest to szczególnie skomplikowany rodzaj pisma, ani nie wymaga uwzględnienia jakiejś specyficznej formy, ale osoby preferujące gotowe rozwiązania zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji. Została ona stworzona w oparciu o zaproponowany przez ustawodawcę format takiego formularza.

pobierzwzor

Jeżeli sprzedawca przewiduje taką możliwość, oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną (wówczas odręczny podpis nie jest wymagany). W wydaniu tradycyjnym pismo z kilku powodów najlepiej jest wysyłać Pocztą Polską w trybie za potwierdzeniem odbioru (żółty druczek). Oświadczenie można wysłać wraz ze zwracanym towarem, a nawet jest to ze względów praktycznych wskazane.

Jednocześnie w przypadku wystąpienia innych problemów na linii sprzedawca-konsument, polecamy Państwu usługi współpracującego z naszym serwisem działu prawnego. Eksperci specjalizujący się w problematyce prawa konsumenta odpowiedzą na Państwa pytania już od 49 złotych brutto. Wstępna wycena rozwiązania problemu jest bezpłatna. Z naszym działem prawnym można kontaktować się pod adresem kontakt@bezprawnik.pl