Zameldowanie i wymeldowanie – kiedy jest konieczne i jak to zrobić?

Państwo dołącz do dyskusji (2) 19.03.2015
Zameldowanie i wymeldowanie – kiedy jest konieczne i jak to zrobić?

Maciej Lewczuk

Każdy, kto przebywa na terytorium Polski, ma obowiązek zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu, który trwa dłużej niż 3 miesiące w terminie do 30 dni. Ma to na celu jedynie potwierdzenie przebywania w danym miejscu – pod wskazanym adresem.

Pobyt stały to sytuacja, gdy zamierzamy pod danym adresem zamieszkać na stałe. Pobyt czasowy występuje wtedy, gdy przebywamy pod danym adresem tylko przez pewien czas, ale zamierzamy wrócić do miejsca stałego zameldowania. Przykładem czasowego pobytu jest wyjazd na kilkumiesięczny staż, do szkoły z internatem.

Zgłaszając w urzędzie gminy pobyt czasowy, należy poinformować urzędnika o terminie, do którego chce się pozostać pod wskazanym adresem.

Jeśli jednak chcemy zameldować się na stałe pod innym adresem niż dotychczas, to winniśmy przedstawić w nowym miejscu dokument o wymeldowaniu się z poprzedniego adresu, a także podać takie dane jak nazwiska i imiona, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, dane małżonka i jego nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo. Potrzebny będzie także numer PESEL, adres wcześniejszego zameldowania oraz nowego miejsca pobytu, a także dane z używanego dokumentu tożsamości.

Ważne jest także to, by mieć potwierdzenie pobytu pod danym adresem od jego właściciela, a także jego prawo do tego lokalu.

Do wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego także musimy zgłosić nasze dane osobowe, podobnie jak to miało miejsce przy meldunku. Jedynym wyjątkiem jest brak konieczności podawania miejsca, gdzie zamierzamy przebywać. Wymeldować możemy się także w urzędzie, gdzie będziemy się meldowali – nie zawsze jest możliwość udania się do miejsca wcześniejszego meldunku – problemem może być odległość, lub brak dobrej komunikacji z tym miejscem.

W przypadku jakichkolwiek problemów, czy wątpliwości możecie zgłosić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią Wam pomogą.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com