Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody dla skarbówki do przeprowadzenia kontroli w firmie

Firma Dołącz do dyskusji
Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody dla skarbówki do przeprowadzenia kontroli w firmie

Zawieszenie działalności gospodarczej to wygodna opcja dla każdego przedsiębiorcy, który ma kłopoty finansowe lub z jakiegoś powodu nie ma zamiaru w danym momencie prowadzić firmy. Jednak zawieszenie nie zwalnia przedsiębiorcy z wielu obowiązków firmowych. Jednym z nich jest przygotowanie się na kontrole skarbowe. W przypadku osób, który nie chcą chwilowo prowadzić działalności gospodarczej, mogą one dotyczyć przede wszystkim warunków funkcjonowania firmy po jej zawieszeniu.

Kontrola podatkowa może dotyczyć przede wszystkim sprawdzenia warunków zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności to proces, który umożliwia urzędom skarbowym sprawdzanie, czy przedsiębiorca dochowuje wszelkich warunków, które dotyczą tej procedury. Urzędy skarbowe mogą zatem sprawdzać, czy przedsiębiorca nie zawiesił działalności tylko w pozorny sposób. Nie oznacza to jednak, że podczas zawieszenia działalności nie można wykonywać czynności związanych z prowadzeniem firmy.

Podczas gdy firma uległa zawieszeniu, przedsiębiorca może np. przyjmować należności i regulować zobowiązania firmowe. Dopuszczalne jest także sprzedawanie środków trwałych oraz działanie, którego celem jest zabezpieczenie źródła przychodów firmy. Jeżeli przedsiębiorca prowadził czynności sprzed zawieszenia firmy, może uzyskiwać z tego tytułu przychody.

Przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności musi m.in. prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Może także wynajmować lokal firmowy

Obowiązki pracownika podczas zawieszenia firmy dotyczą także księgowości. W trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest nie tylko prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ale także ewidencji przychodów w przypadku podatników ryczałtowych. Prawo nie zabrania także przedsiębiorcom wynajmowania lokalu firmowego i prowadzenia w nim niezbędnych czynności.

Zawieszenie nie zwalnia przedsiębiorcy z uczestnictwa w sprawach sądowych, które dotyczą firmy

Jeżeli przed zawieszeniem działalności trwały postępowania podatkowe lub sądowe, które skończyły się np. na sali sądowej, przedsiębiorca również jest zobligowany do brania w nich udziału. Oprócz samych spraw sądowych przedsiębiorca musi także uregulować wszelkie zaległe zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem firmy. Warto pamiętać o tym, że zawieszenie działalności skutkuje m.in. wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że przedsiębiorca w tym czasie nie musi opłacać składek ZUS, a prawo do świadczeń zdrowotnych zanika po upływie 30 dni od dnia zapłaty ostatniej składki zdrowotnej.

Pozorne zawieszenie działalności może skończyć się nałożeniem kary na przedsiębiorcę

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na zawieszenie działalności, jednak mimo tego dalej prowadzi działalność gospodarczą w niezmieniony sposób, może podlegać karze grzywny. W przypadku rażącego naruszenia przepisów przewiduje się także zastosowanie wobec przedsiębiorcy kary pozbawienia wolności.