Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym obowiązku. Inaczej może im grozić nawet ponad 40 tys. zł grzywny

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (343)
Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym obowiązku. Inaczej może im grozić nawet ponad 40 tys. zł grzywny

Przedsiębiorcy, którzy dopiero startują ze swoim biznesem, muszą przekazać do urzędu skarbowego wiele danych. Jednym z obowiązków nowego przedsiębiorcy jest zgłoszenie rachunku bankowego. Kto dokładnie musi tego dokonać, w jakim terminie i na jakim formularzu?

Zgłoszenie rachunku bankowego jako jeden z wielu obowiązków nowych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Obejmuje to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, ale które jednocześnie są podatnikami. Zgłoszenia identyfikacyjnego należy dokonać do naczelnika urzędu skarbowego lub innego, właściwego organu. Zakres zgłoszenia identyfikacyjnego (dane, które przedsiębiorca musi przekazać) jest określony w ustawie. Czy jednak wszyscy podatnicy dokonują zgłoszenia rachunku bankowego w ten sam sposób?

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, dokonują zgłoszenia na formularzu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W ramach tego samego wniosku są również zobowiązani do zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Czyli – nowi przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia rachunku bankowego poprzez wniosek CEIDG-1, w momencie rejestrowania firmy, przekazując również pozostałe niezbędne dane.

W przypadku podatników, którzy nie są osobami fizycznymi, zgłoszenie rachunku bankowego następuje w ramach tzw. danych uzupełniających. Należy tego dokonać w terminie 21 dni od dokonania wpisu do KRS. Podatnik dokonuje zgłoszenia na formularzu NIP-8.

Co w momencie, gdy zmieni się rachunek bankowy?

Można zatem stwierdzić, że zgłoszenie rachunku bankowego w przypadku osób fizycznych następuje właściwie od razu, bo przy zakładaniu działalności gospodarczej, z kolei w przypadku pozostałych zobowiązanych do tego podatników – w ramach danych uzupełniających, w ciągu trzech tygodni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  Co jednak powinien zrobić przedsiębiorca, który postanowił dokonać zmiany rachunku firmowego?

Zarówno podatnicy będący osobami fizycznymi jak i pozostali podatnicy, mają obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.

Podatnicy, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 7 dni od dnia, w którym zmienili rachunek firmowy. Zgłoszenia składają na formularzu CEIDG-1, a z kolei samo CEIDG przekazuje zaktualizowane dane wskazanemu urzędowi skarbowemu. Podmioty, które są wpisane do KRS, dokonują zgłoszenia w ramach danych uzupełniających. Termin, w którym muszą wywiązać się z tego obowiązku, pozostaje taki sam jak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych – czyli 7 dni. Zgłoszenia dokonują na formularzu NIP-8, czyli tak jak za pierwszym razem.

Na przedsiębiorców, którzy nie wywiążą się z obowiązku zaktualizowania danych o rachunku bankowym, może zostać nałożona grzywna – jest to bowiem wykroczenie skarbowe. Sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w tym momencie – nawet do 45 tys. zł). Jeśli wykroczenie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie mniejszej szkodliwości, istnieje szansa, że sprawa rozstrzygnie się w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez urzędników. Wtedy grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnej pensji.