Czy można zmusić byłego małżonka do zmiany nazwiska? Zmiana nazwiska po rozwodzie w świetle przepisów prawa

Rodzina Dołącz do dyskusji (26)
Czy można zmusić byłego małżonka do zmiany nazwiska? Zmiana nazwiska po rozwodzie w świetle przepisów prawa

Zapewne w większości jesteśmy przywiązani do naszego nazwiska. Można je lubić bardziej lub mniej, ale jest to coś bardzo osobistego. Z tego oraz wielu innych powodów, jest ono przedmiotem zatargu pomiędzy byłymi małżonkami i kartą przetargową po rozwodzie. Czy można zmusić byłego małżonka do zmiany nazwiska? Zmiana nazwiska po rozwodzie. 

Czy można pozbawić nazwiska byłą żonę?

Z wielu mniej lub bardziej racjonalnych pobudek byli małżonkowie nie chcą, aby ich żona (a czasem również mąż) w dalszym ciągu po rozwodzie nosiła ich nazwisko. Z wielu tych samych lub podobnych motywów byłe żony (lub mąż) nie chcą tego nazwiska zmieniać. Wynikiem tych zachowań są konflikty, które rodzą pytanie, które zadaje sobie wielu małżonków po rozwodzie. Czy można zmusić byłą żonę (lub byłego męża) do zmiany nazwiska?

Niestety, w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest to możliwe. Problemem tym zajął się już w latach siedemdziesiątych Sąd Najwyższy. Zgodnie z orzeczeniem z 2 lutego 1978 roku, sygn. akt IV CZ 11/78, były mąż nie może domagać się odebrania byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Rzeczywiście w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego to do żony (bądź męża, jeśli to on zmieniał nazwisko po zawarciu małżeństwa) należy decyzja o jego zmianie. Kodeks przewiduje, że rozwiedziony małżonek ma trzy miesiące na powrót do swojego poprzedniego nazwiska od dnia uprawomocnienia się wyroku. Dokonuje tego poprzez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Nie ma możliwości wnioskowania o zmianę lub powrót do panieńskiego nazwiska już w pozwie rozwodowym. Zmiana nazwiska małżonka nie leży w zakresie kompetencji sądu ani w czasie orzekania o rozwodzie, ani w żadnym innym postępowaniu.

Powrót do panieńskiego (lub kawalerskiego) nazwiska po rozwodzie jest prawem, nie obowiązkiem. Z różnych powodów były małżonek może więc nie chcieć tego zrobić. I ma do tego pełne prawo. Druga strona nie ma natomiast żadnych prawnych instrumentów, aby tego wymagać.