Raz sporządzony regulamin sklepu internetowego nie musi obowiązywać już zawsze. Kiedy i na jakiej zasadzie można wprowadzać w nim zmiany?

Zakupy Dołącz do dyskusji (1)
Raz sporządzony regulamin sklepu internetowego nie musi obowiązywać już zawsze. Kiedy i na jakiej zasadzie można wprowadzać w nim zmiany?

Choć często mówi się, że regulaminu i tak nikt nie czyta, to faktem jest, że każdy sklep internetowy musi go posiadać. W przeciwnym razie właścicielowi e-sklepu grożą kary ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niektóre osoby korzystają z gotowych wzorów, inne konstruują regulamin od zera. Co jednak, gdy z czasem pojawi się potrzeba zmodyfikowania znajdujących się tam postanowień? Czy zmiana regulaminu sklepu internetowego jest wówczas możliwa?

Kiedy zmiana regulaminu sklepu internetowego okaże się konieczna?

Warto zacząć od tego, że zmiana postanowień regulaminu może wynikać z woli właściciela sklepu lub zostać odgórnie narzucona. Ten drugi przypadek zachodzi przede wszystkim w razie nowelizacji przepisów. Wówczas dotychczasowe ustalenia mogą po prostu stać się nieaktualne i zmiana zostanie niejako wymuszona. Na właścicielu sklepu ciąży bowiem obowiązek, by regulamin pozostawał zgodny z prawem. Modyfikacje okazują się konieczne także w razie zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę takich jak adres czy siedziba. Regulamin sklepu internetowego należy zaktualizować także, gdy nastąpią istotne zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Nie chodzi tu tylko o zmianę profilu działalności, ale także o wprowadzenie do oferty nowych usług czy udogodnień.

Dokonanie zmian z innych przyczyn? Tak, ale tylko pod pewnymi warunkami

A co, gdy żadna z powyższych sytuacji nie występuje, a mimo tego właściciel sklepu chce zmodyfikować regulamin? Jest to możliwe, ale tylko, gdy znajduje się w nim klauzula do tego uprawniająca. Osoby, które nie wiedzą, jak przygotować regulamin sklepu internetowego, nie powinny jednak sporządzać takiej klauzuli samodzielnie. Istnieje bowiem duża szansa, że zostanie ona uznana za abuzywną. Rażąco naruszać interesy konsumentów będą przede wszystkim zastrzeżenie, że:

  • zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowego regulaminu na stronie
  • właściciel ma prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników
  • możliwa jest jednostronna zmiana postanowień bez konieczności uzasadniania przyczyny
  • zmiany regulaminu można dokonać w każdym momencie.

Po drugie, nawet jeśli regulamin zawiera klauzulę uprawniającą do wprowadzania w nim zmian i nie narusza ona interesów konsumentów, należy pamiętać, że modyfikacje mogą mieć miejsce jedynie „z ważnej przyczyny”. Innymi słowy – wprowadzenie zmian powinno być obiektywnie uzasadnione. Inaczej zastosowanie znajduje artykuł 3853 Kodeksu cywilnego. Wówczas jednostronne zmiany umowy bez wyraźnej przyczyny też mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne.

Konieczne wcześniejsze powiadomienie konsumentów

Właściciel sklepu internetowego musi też zadbać o to, by o wprowadzonych zmianach odpowiednio poinformować konsumentów. Powinni mieć oni czas na zapoznanie się z nowym regulaminem. Można na przykład rozesłać go drogą mailową do stałych użytkowników, zamieszczając informację, że wchodzi on w życie dopiero po upływie 14 dni od wysłania informacji o planowanych zmianach. Dzięki temu konsumenci będą mieli możliwość wypowiedzenia umowy lub zaakceptowania zmian. Warto przy tym pamiętać, że nowe postanowienia nie będą mieć wpływu na umowę zawartą jeszcze przed ich wejściem w życie.