Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – wydłużony urlop rodzicielski

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji
Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – wydłużony urlop rodzicielski

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła dużo korzyści dla rodziców. Jedna z najważniejszych zmian, które przyjął Sejm to dłuższy urlop rodzicielski. Opiekunowie będą mogli cieszyć się czasem spędzonym ze swoimi dziećmi.

Prezydent RP w dniu 23 marca 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy. Tym sposobem już niedługo wejdą w życie dwie unijne dyrektywy związane z tzw. work-life balance, czyli działaniami, które powodują, że zostaje wprowadzona zdrowa równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Ile przysługuje urlopu rodzicielskiego zgodnie z nowymi przepisami?

Rodzice będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 41 tygodni (wcześniej były to 32 tygodnie) – jeśli urodzi się jedno dziecko w czasie jednego porodu,
  • 43 tygodni (wcześniej były to 34 tygodnie) – w przypadku porodu mnogiego.

Warto również zaznaczyć, że 9 tygodni urlopu rodzicielskiego nie będzie mogło być przenoszone na drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że każde z opiekunów musi pozostać z dzieckiem w domu przez nie mniej niż 9 tygodni. Jeśli tak się nie stanie, te dodatkowe dni po prostu przepadną. Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo lub w maksymalnie 5 częściach. Jednak nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Za okres tego urlopu zarówno ojcu, jak i matce będzie przysługiwał zasiłek macierzyński – 70% podstawy wymiaru.

Z kolei pracownicy, którzy tworzą rodzinę zastępczą (oprócz rodziny zastępczej zawodowej), mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 38 tygodni – jeśli przyjęli na wychowanie starsze dziecko,
  • 41 tygodni – jeśli przyjęli na wychowanie jedno dziecko,
  • 43 tygodni – jeśli równolegle przyjęli na wychowanie więcej niż jedno dziecko.

Nowa regulacja prawna – urlop rodzicielski po urodzeniu dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem

Rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, które stwierdza nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu bądź ciężkie, nieodwracalne upośledzenie (powstałe w czasie porodu albo okresie prenatalnym), mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie jednego porodu,
  • 67 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Gdy pracownik (rodzic) korzysta z urlopu rodzicielskiego i łączy go z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który mu go udziela, wymiar tego urlopu będzie wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego bądź jego części, ale nie dłużej niż do:

  • 82 tygodni (130 tygodni w przypadku posiadania wyżej wymienionego zaświadczenia) – jeśli urodzi się jedno dziecko przy jednym porodzie,
  • 86 tygodni (134 tygodni w przypadku wyżej wymienionego zaświadczenia), jeśli to poród mnogi.