Ministerstwo Finansów czasem jednak słucha ekspertów. Będą zmiany w SLIM VAT 3

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Ministerstwo Finansów czasem jednak słucha ekspertów. Będą zmiany w SLIM VAT 3

Najwyraźniej konsultacje społeczne przyniosły korzystne zmiany w SLIM VAT 3. Ministerstwo Finansów postanowiło posłuchać sugestii podmiotów w nich uczestniczących. W grę wchodzi więc szereg poprawek w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy o VAT. 

Ustawa o VAT to prawdziwa plątanina przepisów. Nic dziwnego, że nowelizacja wymaga szerokich konsultacji społecznych

Pakiet SLIM VAT 3 ma wejść w życie już od 1 stycznia przyszłego roku. Żeby tak się stało, projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług musi przejść z powodzeniem całą drogę legislacyjną. Czasu nie jest tak znowu dużo, bo niecałe dwa miesiące. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych, które najwyraźniej przynoszą konkretne rezultaty. Ministerstwo Finansów wsłuchuje się w propozycje przedstawione przez ich uczestników. Jak podaje portal infor.pl, rezultatem całego procesu mogą być całkiem korzystne zmiany w SLIM VAT 3.

Pierwszą z nich zaproponowały Business Centre Club i Crido Taxand S.A. Chodzi o sposób ustalania kursu waluty obcej na potrzeby projektowanego nowego art. 31b ust. 2 i 3. Ministerstwo Finansów chciało, by stosowanie kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej było obowiązkowe. Zmiana miałaby polegać na umożliwieniu podatnikowi wyboru reguły przeliczania kursów walut.

Obligatoryjne narzucenie konkretnego rozwiązania mogłoby zdaniem BCC powodować niepotrzebne zamieszanie po stronie podatnika. Ten musiałby dokonać reorganizacji przyjętych przez siebie rozwiązań, wliczając w to zmiany w systemach księgowych i systemach fakturowania. To z kolei oznacza ponoszenie przez niego zupełnie niepotrzebnych kosztów przeprowadzenia całej operacji.

Ministerstwo Finansów zgodziło się także na rezygnację z poszerzenia zakresu zwolnienia dla usług zarzadzania funduszami inwestycyjnymi. W projektowanych przepisach takie zwolnienie miało się pojawić, jeśli usługa zarządzania danym funduszem była objęta zwolnieniem w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przeciwne wprowadzeniu takiego rozwiązania były między innymi Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych  i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami MF.

Z nowelizacji ustawy o VAT wypadła możliwość rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej uwzględniającej całość dokonanej dostawy. Taka możliwość miała objąć przypadki, gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym.

Zmiany w SLIM VAT 3 będące rezultatem konsultacji to zauważalne podniesienie jakości tworzonego prawa

Konsultacje ujawniły jednak, że takie ułatwienie miało charakter pozorny. Okazało się bowiem, że projekt nowelizacji nie zmieniał art. 19a ust. 8 ustawy VAT. To z kolei oznacza brak zwolnienia podatników z obowiązku rozpoznania obowiązku podatkowego od otrzymanej zaliczki. Przynajmniej wówczas, gdy dostawy dokonano w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał zaliczkę. Podatnik i tak musiałby ująć ją w ewidencji VAT lub jednolitym pliku kontrolnym.

Platforma Detalistów zaproponowała Ministerstwu Finansów rozwiązanie dotyczące numerów paragonów fiskalnych i ich przypisania do konkretnej faktury. Problem polegał tu na tym, że kasy rejestrujące mogą numerować paragony w cyklu dobowym. Oznacza to, że jeden numer paragonu może się powtarzać właściwie każdego dnia. Za to numeracja dokumentów w takich urządzeniach jest zawsze rosnąca. Wystarczyło więc zastąpić paragon dokumentem w treści art. art. 106h ustawy.

Następne zaakceptowane przez resort finansów zmiany w SLIM VAT 3 zaproponował Główny Urząd Statystyczny. Chodzi o drobną w zasadzie korektę dotyczącą kwestii wiążących informacji stawkowych. GUS zaproponował dopisanie w art. 1 w pkt 11 w lit. a wyrazu „towaru” po wyrazie „klasyfikacja” by tym samym stworzyć konstrukcję „klasyfikacja towaru”. Po co? Po to, by upewnić się, że nie będzie mowy o pomyłce z klasyfikacją usług.

Ważną zmianą wydaje się rozszerzenie możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej poprzez odesłanie do podatnika nabywającego wierzytelność. Ministerstwo Finansów zgodziło się, że zaproponowane w nowelizacji rozwiązania nie szły dostatecznie daleko i wyeliminowało z treści projektu sformułowania zawężające zakres zastosowania. Zmiany w SLIM VAT 3 przyniosą więc stosunkowo proste i szerokie brzmienie przepisów.

Wreszcie, konsultacje społeczne pozwoliły na wyeliminowanie niejasnych sformułowań w kwestii sankcji VAT w przypadku świadomego uczestnictwa podatnika w oszustwie dotyczącym podatku dodatkowego. Zmiany w SLIM VAT 3 pozwolą także na stosowanie z mocą wsteczną przepisów w zakresie dokumentacji uprawniającej do obniżenia VAT należnego w przypadku zwrotu podatku podróżnemu.