Wszystko o zwolnieniu z PIT dla młodych. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Firma Podatki dołącz do dyskusji (25) 16.09.2019
Wszystko o zwolnieniu z PIT dla młodych. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Katarzyna Pietruszewska

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) na swojej stronie opublikowała wyjaśnienia do programu bez PIT dla młodych, który obowiązuje już od 1 sierpnia 2019 r. Jest to ulga dla osób do 26 roku życia, które osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Ich przychody do wysokości 85 528 zł. w roku podatkowym są zwolnione z PIT. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67.

Praktyki absolwenckie bez zwolnienia z PIT

Zgodnie z wyjaśnieniem KIS zwolnienie obejmuje tylko przychody, które są ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. W związku z tym praktyki absolwenckie nie mieszczą się w zakresie zwolnienia.

Zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki rehabilitacyjne i zasiłki wypadkowe nie są zwolnione z PIT.

Na gruncie ustawy o PIT zasiłki pieniężne są przychodami z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Dlatego świadczenia nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

PIT zero dla młodych obejmuje nierezydentów zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę.

KIS wyjaśnia, że zerowy PIT dla młodych jak najbardziej obejmuje także przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę przez osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydentów).

Od 2020 roku płatnicy co do zasady zastosują zwolnienie

Z wyjaśnień wynika, że płatnik co do zasady zastosuje zwolnienie z PIT dla młodych od 2020 roku. Podatnik jednak może złożyć do swojego płatnika wniosek o niestosowanie zwolnienia przy poborze zaliczek na podatek. Taki wniosek składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Zwolnienie z PIT dla młodych dla przychodów otrzymanych do dnia 26 urodzin

Przychód z należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji (obciążenia rachunku pracodawcy). Z tego właśnie względu zwolnieniem objęte będą przychody, które podatnik otrzyma do dnia 26 urodzin (włącznie), niezależnie od tego za jaki okres podatnik otrzymał należność.

Złożenie oświadczenia w 2019 r. jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było zwolnienie z PIT dla młodych

Pracodawca nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia 2019 r. pod jednym warunkiem. Chodzi o oświadczenie podatnika, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia z PIT.  Jest to warunek konieczny do zwolnienia. Jeśli podatnik nie złoży oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzyma dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Przypominamy, że Ministerstwo Finansów udostępniło na swoje stronie przykładowy wzór oświadczenia dla programu bez PIT dla młodych.