Wszystko o zwolnieniu z PIT dla młodych. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (103)
Wszystko o zwolnieniu z PIT dla młodych. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) na swojej stronie opublikowała wyjaśnienia do programu bez PIT dla młodych, który obowiązuje już od 1 sierpnia 2019 r. Jest to ulga dla osób do 26 roku życia, które osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Ich przychody do wysokości 85 528 zł. w roku podatkowym są zwolnione z PIT. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67.

Praktyki absolwenckie bez zwolnienia z PIT

Zgodnie z wyjaśnieniem KIS zwolnienie obejmuje tylko przychody, które są ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. W związku z tym praktyki absolwenckie nie mieszczą się w zakresie zwolnienia.

Zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki rehabilitacyjne i zasiłki wypadkowe nie są zwolnione z PIT.

Na gruncie ustawy o PIT zasiłki pieniężne są przychodami z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Dlatego świadczenia nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

PIT zero dla młodych obejmuje nierezydentów zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę.

KIS wyjaśnia, że zerowy PIT dla młodych jak najbardziej obejmuje także przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę przez osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydentów).

Od 2020 roku płatnicy co do zasady zastosują zwolnienie

Z wyjaśnień wynika, że płatnik co do zasady zastosuje zwolnienie z PIT dla młodych od 2020 roku. Podatnik jednak może złożyć do swojego płatnika wniosek o niestosowanie zwolnienia przy poborze zaliczek na podatek. Taki wniosek składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Zwolnienie z PIT dla młodych dla przychodów otrzymanych do dnia 26 urodzin

Przychód z należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji (obciążenia rachunku pracodawcy). Z tego właśnie względu zwolnieniem objęte będą przychody, które podatnik otrzyma do dnia 26 urodzin (włącznie), niezależnie od tego za jaki okres podatnik otrzymał należność.

Złożenie oświadczenia w 2019 r. jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było zwolnienie z PIT dla młodych

Pracodawca nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia 2019 r. pod jednym warunkiem. Chodzi o oświadczenie podatnika, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia z PIT.  Jest to warunek konieczny do zwolnienia. Jeśli podatnik nie złoży oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzyma dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Przypominamy, że Ministerstwo Finansów udostępniło na swoje stronie przykładowy wzór oświadczenia dla programu bez PIT dla młodych.