Koncepcja numer 15194: zwolnienie z ZUS tylko przez pierwsze pół roku firmy

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (131)
Koncepcja numer 15194: zwolnienie z ZUS tylko przez pierwsze pół roku firmy

Rządzący nie mają najmniejszego pomysłu ani na zapełnienie kasy ZUS, ani na pomoc przedsiębiorcom. Kolejne pomysły ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej zmieniają się niczym w kalejdoskopie. Do Sejmu trafił projekt ustawy, która zakłada likwidacje składek ZUS przez pierwsze 3 lata prowadzenia firmy.

To już kolejny pomysł na likwidację największych obciążeń w budżecie każdego przedsiębiorcy. Całkiem możliwe, że skończy podobnie jak wszystkie poprzednie, a zatem nigdy nie wejdzie w życie. To jednak dobrze pokazuje, że ustawodawca lubi dużo mówić, a mało robić. Ileż to już propozycji padało? Jeden minister zapowiadał wprowadzenie zupełnie nowego rodzaju działalności, jeszcze inny chciał, aby mały zus został wydłużony do 3 lat. Planowano również obniżenie wysokości składek ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Wszystkie powyższe plany spaliły na panewce. Nie zdziwi mnie, jeżeli i najnowszy pomysł rządzących okaże się niewypałem. Z jednego prostego powodu – ZUS potrzebuje każdych możliwych pieniędzy. To właśnie dlatego zdecydowano o zniesieniu limitu składek ZUS, co za kilka lat może wręcz doprowadzić do upadku systemu ubezpieczeń społecznych.

Ustawa, która trafiła do Sejmu, jest częścią pakietu ustaw, które są określane jako konstytucja dla biznesu. Zakłada wprowadzenie ulgi na start dla przedsiębiorców. W efekcie, przez pierwsze 6 miesięcy od założenia działalności gospodarczej, młody biznesmen będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania składek ZUS. Żeby nie było zbyt kolorowo, projekt zakłada trzy warunki, które trzeba spełnić łącznie, aby skorzystać z ulgi.

Zwolnienie z ZUS 2018 – jakie warunki?

  • przedsiębiorca rozpoczyna działalność po raz pierwszy w życiu
  • przedsiębiorca ponownie rozpoczyna działalność po upływie 5 lat od zawieszenia lub zakończenia pierwszej działalności
  • przedsiębiorca nie będzie wykonywać na rzecz byłego pracodawcy usług podobnych do  świadczonych przed rozpoczęciem własnego biznesu

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przewiduje art. 18 projektu ustawy prawo przedsiębiorców

art. 18. 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej

Niższe składki ZUS miałyby zacząć obowiązywać od 1 marca 2018 roku, a więc już za kilka miesięcy. Przypomnijmy, że od 2918 roku, wysokość składek ZUS będzie najwyższa w historii. To ma być zachętą dla obywateli, aby chętniej rozpoczynali prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Założenia ustawy zostały przyjęte przez Rząd, a obecnie trafiły do Sejmu, który rozpocznie nad nimi prace. Bardzo prawdopodobne, że w ich toku projekt ulegnie znaczącej zmianie.