Łącznie nawet 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców. Ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach

Finanse Firma dołącz do dyskusji (65) 27.01.2021
Łącznie nawet 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców. Ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dotację 5 tys. zł, wciąż mają szansę to zrobić. Tym samym samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy mogą łącznie otrzymać nawet 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego dla firm. Oczywiście – jeśli spełnią odpowiednie warunki. Muszą jednak mieć na uwadze jeszcze kilka kwestii. 

Łącznie 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego dla firm. Wciąż można ubiegać się o dotację 5 tys. zł

Wiosną rząd zdecydował się na wprowadzenie kilku form wsparcia dla przedsiębiorców – oprócz zwolnienia ze składek ZUS czy świadczenia postojowego dużym zainteresowaniem cieszyła się też pożyczka 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Co ważne, była to pożyczka bezzwrotna – wystarczyło, że po trzech miesiącach od jej udzielenia przedsiębiorca nadal prowadził działalność. W takiej sytuacji pożyczka była umarzana z urzędu (chociaż początkowo rządzący chcieli, by było to możliwe dopiero po złożeniu specjalnego wniosku).

Jesienny lockdown wymusił przyznanie kolejnych form pomocy. Rząd zdecydował się np. na wprowadzenie nowej dotacji 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych firm. Jest to instrument finansowy niemal bliźniaczy do wspomnianej wyżej bezzwrotnej pożyczki. Tym samym wielu mikroprzedsiębiorców mogła łącznie otrzymać 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego dla firm. Obie formy pomocy można łączyć ze sobą. Co istotne – z dotacji 5 tys. zł mogą skorzystać również samozatrudnieni, co może być kluczową informacją dla wielu przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali zarówno z pożyczki jak i z dotacji muszą jednak mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze – pieniędzy z dwóch lub więcej form pomocy nie można przeznaczyć na pokrycie tych samych kosztów. Po drugie – w obu przypadkach środki były przyznawane na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej. O ile w przypadku wiosennej pożyczki urzędy pracy odpuściły (przynajmniej póki co) kontrole dotyczące wydatkowania środków, o tyle w przypadku dotacji 5 tys. zł warto być bardziej ostrożnym. Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie wszystkich faktur na wszystkie transakcje, które zostały pokryte środkami z pomocy.

Dodatkowo warto również pamiętać, że przedsiębiorca, który uniemożliwi ewentualną kontrolę wydatkowania środków, będzie musiał zwrócić całe wsparcie – razem z odsetkami. Podobnie będzie, jeśli zamknie działalność przed upłynięciem 3 miesięcy od przyznania dotacji.

Do kiedy można składać wnioski o dotację 5 tys. zł i jakie warunki trzeba spełnić?

O dotację 5 tys. zł mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy. Należy też wykazać spadek przychodu. Jeśli przedsiębiorca chce złożyć wniosek do 31 stycznia na podstawie obecnie obowiązujących przepisów – konieczne jest wykazanie spadku przychodu za październik lub listopad 2020 względem analogicznych miesięcy 2020. W przypadku gdy będzie chciał skorzystać z dotacji na podstawie nowego rozporządzenia (przepisy wejdą w życie 1 lutego), to przychód musi być o co najmniej 40 proc. niższy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca 2019.

Najbardziej kontrowersyjnym warunkiem, który należy spełnić, by otrzymać wsparcie, jest odpowiedni kod PKD opisujący przeważającą działalność gospodarczą. Kody PKD uprawniające do otrzymania dotacji zostały wymienione w tarczy antykryzysowej (art. 15gga, dla dotacji na obecnych zasadach) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (na nowych zasadach). Kod PKD uprawniający do otrzymania wsparcia musiał być wpisany w rejestrze REGON już na dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacji nie otrzymają też przedsiębiorcy, którzy mieli zawieszoną działalność na dzień 30 listopada 2020 r.

Wniosek o dotację 5 tys. zł można złożyć do 31 stycznia (na obecnych zasadach) lub do 31 marca (na nowych, będzie to możliwe po 1 lutego). Wnioski należy składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę firmy. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl.