Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 30 tys. zł dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Finanse Firma dołącz do dyskusji (322) 21.07.2021
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 30 tys. zł dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy mogą starać się o kolejne środki. Mowa jednak nie o tarczach finansowych, a o pieniądzach z powiatowego urzędu pracy. Firmy mogą wnioskować nawet o 30 tys. zł dotacji na wyposażenie stanowiska pracy. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o pewnych warunkach.

30 tys. zł dotacji na wyposażenie stanowiska pracy: kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Program jest realizowany przez powiatowe urzędy pracy. Przedsiębiorcy muszą sprawdzić, czy właściwy dla ich siedziby/miejsca działalności PUP ruszył już z naborem wniosków. Można ubiegać się maksymalnie o 30 tys. zł dotacji na wyposażenie stanowiska pracy lub jego doposażenie. Należy jednak pamiętać, że program zakłada zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – a nie dla aktualnego pracownika firmy czy osoby, która wprawdzie nie posiadała wcześniej pracy, ale nie była też zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

O dofinansowanie może ubiegać się zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą jak i niepubliczne przedszkole czy niepubliczna szkoła. Oprócz tego w programie mogą wziąć udział także osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przedsiębiorca najpierw musi samodzielnie wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy

Co jednak istotne, w ramach programu PUP umożliwia refundację kosztów. To oznacza, że przedsiębiorca musi najpierw samodzielnie pokryć koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a dopiero później – złożyć odpowiedni wniosek. Jednocześnie przedsiębiorca musi udać się do PUP przed finalnym zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Urząd pracy następnie rozpatruje wniosek, a jeśli wszystko się zgadza, PUP i przedsiębiorca podpisują umowę określającą warunki refundacji. Dopiero wtedy przedsiębiorca może zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną. To jednak oznacza, że ponosi pewne ryzyko. Najpierw finansuje wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, a na zatrudnienie nowego pracownika musi czekać do momentu podpisania umowy.

Co ważne, przedsiębiorca musi też pamiętać, że wyposażone przez niego stanowisko pracy musi być zgodne z umową stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. To oznacza, że stanowisko musi być przystosowane do takich czynności, jakie miał w pracy wykonywać bezrobotny. Dodatkowo przy składaniu wniosku do PUP przedsiębiorca musi również przedstawić dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w programie, muszą sprawdzić na stronach lokalnych urzędów, kiedy rozpoczyna się nabór wniosków. Nie ma jednolitego, odgórnego harmonogramu naboru dla wszystkich urzędów w Polsce.