8 proc. małych firm myśli, żeby się co najmniej zawiesić. Dobija je inflacja i wzrost kosztów

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
8 proc. małych firm myśli, żeby się co najmniej zawiesić. Dobija je inflacja i wzrost kosztów

Wzrost inflacji w ostatnim czasie stanowi jedno z największych wyzwań dla polskiego sektora biznesowego. Z najnowszych danych Barometru EFL wynika, że 90% polskich przedsiębiorców ma obawy związane z inflacją, podczas gdy 65% obawia się rosnących kosztów prowadzenia działalności.

Mimo że dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lipca pokazują, że inflacja wynosiła 10,8% w ujęciu rocznym – spadek w porównaniu z poprzednimi miesiącami – dla wielu firm nadal stanowi to powód do niepokoju. W szczególności firmy mikro, małe i średnie są narażone na fluktuacje cenowe, które mają bezpośredni wpływ na ich wyniki finansowe.

Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL, zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw inwestycjami w „zielone aktywa”. Firmy coraz częściej patrzą na eko-inwestycje jako na sposób radzenia sobie z wyzwaniami, takimi jak rosnące ceny energii. To pokazuje, że polskie firmy są świadome globalnych trendów i dążą do adaptacji w odpowiedzi na aktualne wyzwania.

Dane z Barometru EFL pokazują również, że firmy poszukują zewnętrznego finansowania w odpowiedzi na te wyzwania. Aż 40% firm planuje pozyskać finansowanie zewnętrzne, a małe firmy wydają się być bardziej zainteresowane tą opcją niż średnie przedsiębiorstwa.

Jednak w obliczu tych wyzwań nie wszystkie firmy mają jasny plan działania. Co piąty przedsiębiorca rozważa inwestycje mające na celu ograniczenie zużycia energii, ale 8% myśli o cięciu premii i podwyżek dla pracowników. Co więcej, aż 8% przedsiębiorców rozważa zawieszenie swojej działalności.

Taka sytuacja jest alarmująca i świadczy o potrzebie dalszego wsparcia dla sektora MŚP w Polsce. Wskaźniki z Barometru EFL podkreślają, że przedsiębiorcy potrzebują elastycznych rozwiązań finansowych, które pozwolą im przetrwać trudne czasy i przygotować się do przyszłego wzrostu.

Interesujące jest również to, że aż 32% przedsiębiorców przyznaje, że nie ma jeszcze konkretnego planu, jak radzić sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Szczególnie firmy transportowe i budowlane zdają się być w tej kategorii.

Choć obecne wyzwania gospodarcze są wymagające, polskie firmy dążą do adaptacji i innowacji. Trendy takie jak inwestycje w „zielone aktywa” czy poszukiwanie zewnętrznego finansowania świadczą o elastyczności i dążeniu do przetrwania w trudnych czasach. Z drugiej strony polskich ekonomistów nie kręci odpowiedzialność społeczna („To trend marketingowy”). Konieczne jest dalsze wsparcie, zwłaszcza dla sektora MŚP, aby upewnić się, że te firmy nie tylko przetrwają, ale także będą w stanie rosnąć i rozwijać się w przyszłości.