Albo podasz prostej aplikacji SkyCash swoje dane osobowe, albo stracisz dostęp do jej kluczowej funkcji

Finanse Prywatność i bezpieczeństwo Technologie Dołącz do dyskusji (188)
Albo podasz prostej aplikacji SkyCash swoje dane osobowe, albo stracisz dostęp do jej kluczowej funkcji

Aplikacja SkyCash zażądała od swych klientów weryfikacji kont. W przeciwnym razie nie będą mogli dokonywać płatności ani nie odzyskają już zgromadzonych pieniędzy.

Czym jest aplikacja SkyCash?

Zamiast nosić w kieszeni okrągłe kawałki metalu z nominałem i godłem, możemy dokonać drobnych płatności elektronicznych przez SkyCash. Użytkownicy tej aplikacji korzystają więc z niej płacąc za bilety autobusowe, kolejowe czy parkingowe. Część z nich ma aplikację podłączoną do karty płatniczej (co pozwala na identyfikację). Część natomiast korzysta w jej ramach tak zwanej elektronicznej portmonetki.

Elektroniczna portmonetka

Elektroniczna portmonetka polega na tym, że zasilamy ją z konta bankowego i zgromadzone w niej pieniądze wydajemy korzystając z aplikacji. Kupując gazetę czy bilet nie legitymujemy się przed panią z kiosku. Nie musieliśmy też przed nikim legitymować się korzystając z elektronicznej portmonetki w ramach SkyCash. Aż do dziś. Bowiem zgodnie z nowym regulaminem aplikacji, dziś upływa termin weryfikacji kont.

Aplikacja SkyCash dla oszustów i terrorystów?

SkyCash Poland S.A. tłumaczy, że musiała zmienić regulamin aplikacji ze względu na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rzeczywiście, ustawa ta nakazuje weryfikować posiadaczy elektronicznych portmonetek mieszczących co najmniej 50 €. Zgodnie z prawem posiadacze mniejszych portmonetek mogliby pozostać anonimowi. Ale jest to niemożliwe od strony technicznej, aplikacja SkyCash nie zawiera bowiem funkcji ustawienia takiego limitu.

Jakie dane musi zawierać konto SkyCash, by móc korzystać z Rachunku Płatniczego?

Każdy użytkownik Rachunku Płatniczego w ramach aplikacji, który jeszcze tego nie zrobił, musi dziś podać imię, nazwisko, adres, PESEL i numer dowodu osobistego. Część klientów jest niezadowolona z takiego obrotu sprawy i deklaruje, że powróci do dokonywania płatności przy użyciu monet. Pani z kiosku czy pan parkingowy przy zakupie biletu nie pytają bowiem: a dowodzik jest?

Jak odzyskać pieniądze ze SkyCash?

Skoro tylu klientów zapowiada, że już nie skorzysta z aplikacji, chcą oni odzyskać te pieniądze, które już przelali do swych elektronicznych portmonetek. I wpadli oni w błędne koło. Bowiem aplikacja i w tym celu wymaga weryfikacji konta. Dopiero po podaniu danych wypłata środków jest możliwa. Co prawda SkyCash zapowiada, że zwróci pieniądze również tym, którzy nie dokonają weryfikacji konta, ale na razie nie podaje szczegółów ani terminu przeprowadzenia tej operacji.

Zdaniem SkyCash nie jest to pieniądz elektroniczny

Uzyskaliśmy komentarz Kamila Skowrońskiego ze SkyCash Polska S.A. Jego zdaniem pieniądz znajdujący się w elektronicznej portmonetce nie jest pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy.

Wyłączenie z art. 38 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu faktycznie przysługuje instytucjom płatniczym, ale tylko w odniesieniu do „pieniądza elektronicznego”. Czym jest pieniądz elektroniczny mówi nam z kolei ustawa o usługach płatniczych – definiując go jako „wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego”.

W portmonetce SkyCash nie ma zatem pieniądza elektronicznego, gdyż przechowywany jest tam pieniądz bankowy, czyli polski złoty. Wobec złotówki nie istnieje „obowiązek jej wykupu” – sama z siebie jest po prostu prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Potwierdziła to Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z dn. 10 lipca 2015 roku do zarządów banków krajowych (sygn. DLB/DLB_WL1/703/1/1/2015) – gdzie stwierdziła, że „pieniądz elektroniczny nie jest tożsamy i nie może być utożsamiany z tzw. „pieniądzem bankowym” („depozytowym”, „bezgotówkowym”, „rozliczeniowym”, „transakcyjnym”).

Biorąc pod uwagę powyższe, SkyCash nie może powoływać się na opisane powyżej wyłączenie.

SkyCash obiecuje zwrot pieniędzy po kontakcie z BOK

Kamil Skowroński ze SkyCash Polska S.A. zapewnił nas także, że wszyscy klienci, którzy nie przeszli weryfikacji, odzyskają swoje pieniądze po skontaktowaniu się drogą mejlową z Biurem Obsługi Klienta.