Zerowy PIT dla młodych dopiero po spełnieniu pewnego obowiązku. Przynajmniej w tym roku

Podatki Dołącz do dyskusji (70)
Zerowy PIT dla młodych dopiero po spełnieniu pewnego obowiązku. Przynajmniej w tym roku

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza ulgi dla młodych podatników. Program bez PIT dla młodych zacznie obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 r., więc warto się zorientować na czym on polega.

Czym jest program zerowy PIT dla młodych?

Jest to najnowsza rządowa ulga, która tym razem ma zadbać o interes osób, które zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe, a często są jeszcze studentami. Prawdopodobnie ma to ułatwić zderzenie się z przykrą rzeczywistością, jaką jest oddawanie części zarobionych pieniędzy w podatkach. Aby młodzi ludzie nie doznali szoku, tymczasowo mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. W tym roku obowiązywała będzie od 1 sierpnia. Co za tym idzie, będzie miała zastosowanie dla przychodów uzyskanych również dopiero od sierpnia. Dokładnie chodzi o to, że osoby, które nie ukończyły 26 lat, nie będą musiały odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to obowiązuje przychody uzyskane z umowy o pracę lub umowy zlecenie, niezależnie od ich ilości czy liczby płatników.

Ulga ograniczona jest kwotą 85 528 zł w roku podatkowym

Osoby do 26. roku życia, które nie przekroczą progu kwotowego, nie muszą odprowadzać podatku. Natomiast w przypadku przekroczenia tej kwoty, podatek będzie należny jedynie od jej nadwyżki. Niezłe ułatwienie i fajne udogodnienie na start kariery i samodzielnej drogi. Trzeba pamiętać, że w roku 2019 kwota progowa, której nie można przekroczyć jest niższa i wynosi 35 636,67 zł. Jest to spowodowane tym, że ulga jest proporcjonalna do okresu na jaki jest wprowadzona, czyli na 5/12 bieżącego roku. Ile na tym można skorzystać? Jeśli zarabiasz najniższą krajową, która obowiązuje w 2019 r. czyli 2250 zł, miesięcznie oszczędzisz na uldze 133 zł, a rocznie 1592 zł, zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z ulgi od razu?

Przede wszystkim należy być w odpowiednim wieku. Jeśli to się zgadza, trzeba złożyć oświadczenie, mówiące o tym, że nasze dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Dopiero wtedy pracodawca nie będzie naliczał i odprowadzał podatku dochodowego. Jeśli ktoś nie złoży tego oświadczenia, to podatek będzie normalnie naliczany, ale podatnik otrzyma jego zwrot przy rozliczeniu rocznym za 2019 rok. Natomiast ulga, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 r., będzie brana pod uwagę przy obliczaniu zaliczek na podatek. Nie trzeba będzie wtedy wypełniać żadnych oświadczeń.

Należy pamiętać, że program bez PIT dla młodych nie zwalnia z obowiązku płacenia składek ZUS i NFZ. Tutaj już nie ma ulgi i trzeba oddać królowi, co królewskie. Skorzystaj z tej możliwości jeśli możesz i chcesz. Może przygotuje cię psychicznie na to, co nieuchronnie czeka na ciebie w przyszłości.