Do 900 tys. zł dotacji dla firm, które chcą stworzyć coś innowacyjnego

Finanse Firma dołącz do dyskusji (130) 05.08.2019
Do 900 tys. zł dotacji dla firm, które chcą stworzyć coś innowacyjnego

Edyta Wara-Wąsowska

Firmy, które mają w planach stworzenie innowacyjnego produktu, usługi czy aplikacji powinny z pewnością zainteresować się programem „Bony na innowacje dla MŚP”. W ramach projektu mogą bowiem na planowane cele otrzymać nawet do 900 tys. zł dotacji. 

Innowacje napędzają gospodarkę

O tym, że innowacje mają ogromny wpływ na ludzkie życie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Mają jednak też ogromny wpływ na gospodarkę – nieprzypadkowo w krajach, w których firmy stawiają na nowoczesne rozwiązania, wzrost gospodarczy bywa większy, podobnie zresztą jak wartość eksportu. Nic dziwnego zatem, że państwo chce wspierać rodzime firmy mające pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, ale już niekoniecznie – środki na zrealizowanie tego planu.

Bony na innowacje dla MŚP

Inicjatywa „Bony na innowacje dla MŚP” jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapewniła środki na finansowanie projektu na poziomie 80 mln zł. Ze wsparcia mogą skorzystać firmy, które chcą opracować – razem we współpracy z jednostkami naukowymi – innowacyjny produkt czy usługę. W grę wchodzi nie tylko opracowanie czegoś całkowicie nowego, ale także ulepszenie już istniejących rozwiązań.

Wysokość dotacji dla firm

Na jak dużą pomoc mogą liczyć firmy? Jest ona udzielana na zasadach de minimis. Maksymalne wsparcie może sięgnąć do 85 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy muszą jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że główna część tych kosztów musi dotyczyć innowacji technologicznej. Koszty wdrożenia czy zakupu innowacji nietechnologicznej nie mogą przekroczyć 15 proc. całości kosztów kwalifikowanych. Łącznie przedsiębiorca może otrzymać łącznie nawet do 900 tys. zł dotacji na sfinansowanie swojego planu.

Kto może skorzystać i do kiedy mogą zgłosić się zainteresowane podmioty?

Ze wsparcia w ramach programu „Bony na innowacje dla MŚP” mogą skorzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Działalność musi być prowadzona na terenie Polski. Program został podzielony na dwa etapy:

  • opracowanie innowacji (wniosek należy złożyć do 28 listopada poprzez Generator Wniosków na stronie PARP, maksymalne finansowanie – do 340 tys. zł)
  • wdrożenie innowacji (do 7 stycznia, dla firm, które pozytywnie przeszły pierwszy etap, maksymalne finansowanie – do 560 tys. zł przy pewnych warunkach).