Windykator to nie komornik, nie bój się go. Czego nie może zrobić żeby odzyskać dług?

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (244)
Windykator to nie komornik, nie bój się go. Czego nie może zrobić żeby odzyskać dług?

Windykator to nie komornik, możliwości jego działania są znacznie w świetle przepisów prawa ograniczone. Co może zrobić windykator, a czego nie może zrobić w celu odzyskania długu – o tym w niniejszym wpisie.

Przede wszystkim należy wskazać, że windykator nie jest komornikiem, a więc nie posiada żadnych środków przymusu by zmusić dłużnika do zapłacenia należności. Dopiero, gdy Sąd wyda prawomocny wyrok (lub udzieli zabezpieczenia roszczenia) oraz co do zasady wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności to wierzyciel może skierować swoje kroki do komornika sądowego, który następnie może w szczególności: zajmować rzeczy dłużnika, jego rachunki bankowe, może również siłą wejść do jego domu.

Co może zrobić windykator?

Windykator może natomiast podejmować działania takie same jak sam wierzyciel. Nie da się jednak ukryć, że firmy windykacyjne mają swoje ,,metody” jedne z nich zgodne są z prawem inne zaś nie.

Windykator nie może w szczególności:

  1. grozić nam, że siłą wejdzie do naszego mieszkania i zajmie nasze rzeczy,
  2. obrażać dłużnika,
  3. stosować wobec niego w jakikolwiek siły fizycznej,
  4. grozić nam aresztem lub Policją,
  5. grozić nam, że poinformuje o niespłaceniu kredytu bankowego naszych sąsiadów,
  6. uporczywie nachodzić dłużnika w mieszkaniu lub w pracy,
  7. domagać się wyjawienia majątku,

Ponadto windykator nie może wprowadzać w błąd dłużnika w zakresie okoliczności związanych z długiem i skutków jego niespłacenia, a także w zakresie swych uprawnień lub tożsamości (np. windykator nie może podawać się za komornika).

Podejmując powyższe działania windykator może popełnić przestępstwo.

Działanie windykatora z przekroczeniem granic prawa może w szczególności wypełniać znamiona przestępstwa z art. 190a Kodeksu karnego, a dokładnie:

,,Par. 1 Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Par. 2 Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.”

Jakie działania pozostają więc dłużnikowi? Jest ich w gruncie rzeczy wiele, poczynając od zawiadomienia Policji, poprzez złożenie pozwu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych, na zawiadomieniu UOKiKu kończąc. Oczywiście możliwych działań jest więcej, przedmiotowe działania zaś zostały podane przykładowo.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.