Co stanie się z rachunkiem wspólnym małżonków po śmierci jednego z nich? Czy rachunek wspólny można przekształcić w rachunek indywidualny?

Finanse Rodzina dołącz do dyskusji (18) 06.11.2021
Co stanie się z rachunkiem wspólnym małżonków po śmierci jednego z nich? Czy rachunek wspólny można przekształcić w rachunek indywidualny?

Justyna Bieniek

Wspólny rachunek bankowy w przypadku małżeństw jest bardzo częsty. Co stanie się z dostępem do pieniędzy po śmierci jednego z nich. Czy da się jakoś zabezpieczyć przed problemami z wypłatą gotówki ze wspólnego konta?

Współwłasność konta dziedziczenie

Zgodnie z przepisami rachunek bankowy wygasa wraz ze śmiercią właściciela. Oznacza to, że bank blokuje dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy do czasu zakończenie postępowania spadkowego. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku kont wspólnych. Współwłaściciele mają równy i pełny dostęp do konta i zgromadzonych na nim środków. Mogą nimi więc dysponować na równych zasadach. Śmierć jednego z nich może więc rodzić pytanie, co stanie się ze zgromadzonymi pieniędzmi?

Niestety nie ma w tym zakresie jednoznacznych przepisów. Wszystko zależy od umowy podpisanej z bankiem. Istotne są więc postanowienia zawarte na wypadek śmierci jednego ze współwłaścicieli. Te z kolei zależą od praktyki poszczególnych banków. Niektóre z banków dopuszczają przekształcenie rachunku wspólnego w rachunek indywidualny. Inne z kolei przyjmują, że umowa ulega wygaśnięciu, a rachunek likwidacji. W takiej sytuacji oczywiście jest to poprzedzone rozliczeniem środków zgromadzonych na koncie.

Co dzieje się z rachunkiem bankowym w przypadku śmierci współwłaściciela?

Rachunek bankowy po śmierci współmałżonka zależy więc od konkretnego banku. W każdej jednak sytuacji prawie na pewno nie będziemy mieć dostępu do pełnej puli środków zgromadzonych na koncie. Bank jednak raczej nie powinien całkowicie zablokować dostępu do konta drugiej osobie, która w końcu wciąż ma prawo do zgromadzonych na rachunku pieniędzy. Zdarz się również, że udział zmarłego przeniesiony zostaje na rachunek techniczny i pozostaje tam do momentu przedstawienia stwierdzenia nabycia spadku. Żyjący małżonek może korzystać jedynie z pozostałej części. Dobrą informacją jest również to, że obecnie bardzo rzadko dochodzi do zablokowania wszystkich zgromadzonych na koncie środków.

Czy da się zabezpieczyć przed blokadą wspólnych środków? Niestety nie jest to możliwe. Jedynym rozwiązaniem jest zwracanie uwagi na postanowienia zawarte w podpisywanej z bankiem umowie. W szczególności chodzi o te mówiące o blokadzie środków na koncie. Innym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch oddzielnych rachunków bankowych.