Cofanie licznika w samochodzie będzie groziło 5 latami więzienia. Służby poinformują CEPIK o każdym sprawdzeniu liczników

Gorące tematy Codzienne Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (374)
Cofanie licznika w samochodzie będzie groziło 5 latami więzienia. Służby poinformują CEPIK o każdym sprawdzeniu liczników

Cofanie liczników w samochodach od lat jest przestępstwem. Niestety jak to u nas bywa, problemem nie jest samo prawo, a jego egzekwowanie. Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zaostrza kary za cofanie liczników. Już wkrótce będzie za to grozić pięć lat pozbawienia wolności.

Sejm uchwalił nowelizację tego prawa już w połowie marca. Jednak dopiero teraz doczekała się podpisu prezydenta. Mając na uwadze tempo podpisywania ustaw przez naszego prezydenta, ponad miesiąc oczekiwania jawi się niemal jak cała wieczność. Co się odwlecze to nie uciecze, jak mawiali nasi przodkowie i ustawa czeka już na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo zacznie obowiązywać od nowego roku, a zmiany w kodeksie karnym już w połowie maja.

Wymiana drogomierza będzie możliwa praktycznie wyłącznie z powodu jego awarii. Urządzenie będzie mogło być wymienione na sprawne i dedykowane dla konkretnego modelu samochodu. Co więcej, po każdej wymianie drogomierza kierowca będzie miał 14 dni, aby zgłosić się na stację kontroli pojazdów. Tam pracownik stacji dokona odczytu wskazania drogomierza. Opłata za taką usługę nie będzie mogła być wyższa niż 100 zł. Informacja o wymianie i odczycie nowego drogomierza będzie obowiązkowo wysyłana do bazy CEPIK. Zignorowanie tego obowiązku przez kierowcę będzie groziło nałożeniem grzywny w wysokości 3000 zł. Niemal wszystkie służby dostaną również prawo do dokonywania odczytów drogomierza i wysyłania informacji o tej czynności do CEPIK.

Cofanie liczników – przestępstwo

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadza również zaostrzenie kar za cofanie liczników. Do kodeksu karnego wprowadzono artykuł 306a, który stanowi:

Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Cofanie liczników to przestępstwo już od wielu lat. Dotychczasowego prawa jednak prawnie nikt nie przestrzegał, a na rynku ze świecą można było szukać używanych samochodów, które nie zostały poddane temu procederowi. Nowe rozwiązania dają nadzieję na to, że to zjawisko zostanie znacznie ograniczone.