Część przedsiębiorców może otrzymać zwrot pieniędzy ze skarbówki. Ważne rozstrzygnięcie

Firma Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Część przedsiębiorców może otrzymać zwrot pieniędzy ze skarbówki. Ważne rozstrzygnięcie

Dla wielu przedsiębiorców to może być jedna z ważniejszych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego w ostatnim czasie. Okazuje się, że tzw. ustawa covidowa wcale nie dawała skarbówce więcej czasu na dokonywanie kontroli i postępowań wobec podatników. To z kolei oznacza, że część przedsiębiorców prawdopodobnie otrzyma zwrot pieniędzy ze skarbówki.

Część przedsiębiorców otrzyma zwrot pieniędzy ze skarbówki

Jak donosi „PB”, Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie podjął ważną uchwałę, która może mieć ogromne znaczenie dla sporej grupy przedsiębiorców. Uchwała została podjęta w związku ze sporem podatnika VAT ze skarbówką, dotyczącego zawieszenia biegu terminu przedawnienia w VAT na mocy tzw. ustawy covidowej. Urzędnicy określili przedsiębiorcy zobowiązanie w VAT za okresu od stycznia do grudnia 2015 r.; zrobili to w połowie grudnia 2020 r. Jak twierdziła skarbówka, na podstawie art. 15 zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., od 31 marca do 23 maja zawieszeniu uległ bieg terminu przedawnienia zobowiązań w VAT za październik i listopad 2015 r. Tym samym, zdaniem fiskusa, okresy te nie uległy przedawnieniu – wbrew temu, co twierdził podatnik, broniący się przed zobowiązaniem powołując się właśnie na przedawnienie.

NSA, co którego sprawa trafiła, wyraził wątpliwości, czy przepis prawa, na który powołuje się skarbówka, faktycznie dotyczy wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego. Przepis, o którym mowa, stanowił wprawdzie, że bieg terminów przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na wskazany okres (od 31 marca do 23 maja), jednak w przepisie była mowa o terminach przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Ostatecznie jednak NSA ustalił, że art. 15 zza ust. 1 pkt 3 tzw. ustawy covidowej jednak nie dotyczy wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego. Jak argumentował, historyczne związki prawa podatkowego z prawem administracyjnym nie są już w tym momencie przekonujące; dodatkowo w orzecznictwie podkreślana jest autonomiczność i odrębność prawa podatkowego.

Na korzyść podatnika

Co istotne, zdaniem NSA nie można jednak definitywnie rozstrzygać, czy prawo podatkowe stanowi element prawa administracyjnego, czy też nie; uchwała dotyczy tego konkretnego przypadku i konkretnie art. 15 zzr ust. 1 pkt 3 tzw. ustawy covidowej. Według NSA rozumienie przepisu w taki sposób, że podatnik znalazłby się w niekorzystnej sytuacji, jest niedopuszczalny.

Dzięki uchwale NSA decyzje urzędu skarbowego, które zapadły w analogicznych sprawach – w oparciu o wspomniany przepis ustawy covidowej – zostaną uznane za niebyłe. Dzięki temu z kolei część przedsiębiorców otrzyma zwrot pieniędzy ze skarbówki. Zapłacony podatek powinien zostać zwrócony wraz z odsetkami.