Czy małżonkowie w separacji kupują tylko dla siebie?

Codzienne dołącz do dyskusji 27.03.2015
Czy małżonkowie w separacji kupują tylko dla siebie?

Udostępnij

Michał Grązka

Choć separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie jest zakończeniem małżeństwa, a jedynie jego „przerwą”, tu także obowiązują prawa majątkowe. Do kogo należy mieszkanie kupione w trakcie jej trwania?

Najważniejszą rzeczą w kwestii poważnych zakupów, jak np. wejścia w posiadanie nieruchomości, jest fakt rozdzielności majątkowej. Ta zachodzi od razu z chwilą otrzymania orzeczenia sądu o separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu. Oznacza to między innymi, że przykładowo długi w które wpadnie jeden z małżonków po ustaniu małżeństwa, nie są problemem drugiej strony. Podobnie, cały nabyty majątek przez jedną ze stron, należy właśnie do niej.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że niezbędne jest, aby przykładowe mieszkanie zostało nabyte w całości ze środków tylko jednego z małżonków, takich jak pieniądze zebrane jeszcze przed ślubem. W chwili spisywania aktu notarialnego należy ponadto przedstawić orzeczenie o separacji. Dopiero w takim przypadku przedmiot zakupu będzie należał tylko do jednej osoby. Nie będzie on także automatycznie przekazany w spadku małżonkowi, w przypadku śmierci. Nawet jeśli separacja zostanie zniesiona, można utrzymywać rozdzielność majątkową, na wniosek obydwu stron. Wtedy prawo do własności pozostaje jednostronne.

Aby mieć pewność, że druga strona nie podważy na przykład źródła pochodzenia funduszy na zakup, warto przed nabyciem mieszkania wnioskować o podział wspólnego majątku, jeśli nie został on dokonany przy orzekaniu o separacji. Dzięki temu, w przypadku sporu o własność nieruchomości, nie zajdą podejrzenia, że została ona nabyta za wspólne pieniądze pochodzące z dorobku małżeństwa.

Warto brać pod uwagę wiele czynników, takich jak na przykład dziedziczenie przez dzieci swoje lub potomków małżonka z innego związku. Należy też pamiętać o dodatkowych okolicznościach jakie niesie ze sobą obowiązek wzajemnej pomocy osób w separacji. Aby nie być zaskoczonym przez żadne z obostrzeń prawnych, warto skonsultować się z wyspecjalizowanym w tej kwestii doradcą. Nasi prawnicy dyżurujący pod adresem kontakt@bezprawnik.pl przyjrzą się każdej sprawie i podpowiedzą jak postępować w przypadku rozdzielności majątkowej oraz innych kwestiach dotyczących podzielenia dóbr między małżonkami.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com