Sprzedaż samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego, ale tylko w określonej sytuacji

Moto Podatki Dołącz do dyskusji
Sprzedaż samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego, ale tylko w określonej sytuacji

Sprzedaż samochodu wiąże się z kilkoma obowiązkami formalnymi, których należy dopełnić. Niektóre są dość oczywiste, inne mniej. Jedną z istotnych kwestii, nad którą zastanawia się wiele osób, jest zgłoszenie sprzedaży do urzędu skarbowego i konieczność zapłaty podatku. W końcu sprzedając samochód, bogacimy się, a tego urząd skarbowy nie lubi.

Czy sprzedaż samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Chociaż w pierwszym momencie może wydawać się, że transakcja kupna-sprzedaży, jakiej dokonujemy, sprzedając samochód, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, to niekoniecznie jest tak w rzeczywistości. Sprzedaż samochodu dla większości z nas nie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty. Oczywiście jeżeli spełnimy pewne wymagania.

Kupno i sprzedaż samochodu to czasem skomplikowana sprawa

Sprzedając samochód, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku tylko, jeżeli na transakcję zdecydowaliśmy się przed upływem 6 miesięcy od zakupu samochodu. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży samochodu, który jest w naszym posiadaniu dłużej niż 6 miesięcy, taki obowiązek nie istnieje. Za taką sprzedaż nie zapłacimy ani złotówki. Termin sześciu miesięcy oblicza się od daty przeprowadzenia transakcji, czyli tej, która została wpisana w umowie kupna-sprzedaży, przy czym okres obliczany jest w pełnych miesiącach. Zyski ze sprzedaży samochodu są opodatkowane przez 6 miesięcy, licząc nie dokładnie od dnia zakupu, ale od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu. Obliczając termin, warto dość skrupulatnie go sprawdzić. W kwestii powstania obowiązku podatkowego nawet jeden dzień ma ogromne znaczenie.

Jeżeli okaże się, że podlegaliśmy obowiązkowi zapłaty podatku i nie zrobiliśmy tego, traktowane jest to jako wykroczenie i podlega karze. Za niezapłacenie podatku możemy otrzymać karę grzywny, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. Obowiązek zgłoszenia sprzedaży dotyczy każdej umowy zawartej w terminie wspomnianych 6 miesięcy, nawet jeżeli nie uzyskaliśmy zysku lub sprzedaliśmy samochód ze stratą.

Jeżeli zdarzy nam się sprzedać samochód przed upływem 6 miesięcy, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku. Ten będzie zależeć od uzyskanych dochodów i może wynieść 18 lub 32 procent.