Czym jest karta EKUZ? Czy zastępuje ona komercyjne ubezpieczenie podróżne?

Zagranica Zdrowie dołącz do dyskusji (30) 18.06.2019
Czym jest karta EKUZ? Czy zastępuje ona komercyjne ubezpieczenie podróżne?

Paweł Mering

O karcie EKUZ mówi się bardzo często, najczęściej w odniesieniu do wyjazdów za granicę. Co to właściwie jest ta karta EKUZ i co w praktyce daje podróżnym? Czym się różni od komercyjnego ubezpieczenia?

Czym jest karta EKUZ?

Karta EKUZ, a właściwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest dokumentem poświadczającym prawo do ubezpieczenia NFZ, a zarazem do korzystania z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA.

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie, na wniosek i wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym również osobom, których ubezpieczenie finansowane jest ze środków publicznych. Warto zaznaczyć, że karta EKUZ wydawana jest przez oddział wojewódzki NFZ lub delegaturę; może być także przesłany pocztą, a wniosek można złożyć przez ePUAP.

W wypadku złożenia stosownego wniosku (w zależności od tego, czy będzie to pobyt czasowy, czy praca za granicą) w oddziale lub delegaturze — karta drukowana jest bardzo często na miejscu, a cała procedura trwa z reguły nie więcej, niż kilka minut.

Należy pamiętać, co jest poniekąd oczywiste, że z leczenia w ramach ubezpieczenia korzystać można jedynie w placówkach, należących do systemu publicznej opieki zdrowotnej w danym państwie. Jeżeli skorzystanie z owej karty okaże się niezbędne, to należy niezwłocznie przedstawić obsłudze placówki medycznej kartę EKUZ.

Obsługa placówki medycznej może również zażądać okazania dowodu tożsamości, a sama karta EKUZ może być zeskanowana.

Karta EKUZ a ubezpieczenie podróżne

Skoro już wiadomo, czym jest karta EKUZ, to warto pamiętać, że dotyczy ona jedynie państw członkowskich UE/EFTA, a nie terytorium całego świata. Jest ona niezbędnym, a zarazem jedynym dokumentem, poświadczającym fakt posiadania państwowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakres przedmiotowy korzyści, płynących z EKUZ nie jest również nieskończony. W skład ubezpieczenia zdrowotnego nie wchodzą na przykład koszty transportu medycznego i koszty pogrzebu.

Jako że wydanie karty EKUZ jest bezpłatne, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ową za granicą mieć. Jednakże nie powinno być to jedyne zabezpieczenie.

Jeżeli wyjazd za granicę ma być maksymalnie bezpieczny, warto zawsze pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu komercyjnym, które znacznie rozszerzy zakres ochrony.

W skład ubezpieczeń podróżniczych najczęściej wchodzi, oprócz kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW, a także ubezpieczenie na wypadek otrzymania kary finansowej, na przykład wskutek wykroczenia.