Prawo jazdy kat. B, to nie tylko samochód osobowy, ale i traktor czy motocykl. Ale nie za granicą

Moto Dołącz do dyskusji (361)
Prawo jazdy kat. B, to nie tylko samochód osobowy, ale i traktor czy motocykl. Ale nie za granicą

Czym można jeździć na podstawie prawa jazdy kat. B w 2021 roku? Katalog pojazdów, do których prowadzenia rzeczone uprawnienia są wystarczające, jest szerszy niż samochody osobowe — motocykle, hulajnogi elektryczne, skutery, czy traktory.

Czym można jeździć na kategorii B?

Prawo jazdy kat. B stanowi najpopularniejszy rodzaj uprawnień do kierowania pojazdami. Powszechnie wiadomo, że odnosi się ono do możliwości prowadzenia pojazdów samochodowych — osobowych — a także niektórych dostawczych (do 3,5 tony). Katalog jest jednak nieco szerszy.

Artykuł 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej (albo innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (tj. motorowerem i czterokołowcem lekkim)

Powyższe to oczywiście nie wszystko, bo zakres uprawnień dotyczących posiadaczy prawa jazdy kat. B jest uregulowany w kilku przepisach.

Tak też zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 4 prawo jazdy kat. B uprawnia także do poruszania się ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. Masa całkowita ciągnika nie jest ograniczona, więc nie obowiązuje w tym zakresie limit do 3,5 tony, co jednocześnie jest oczywiste.

Motocykle, ale nie wszędzie

A co z motocyklami? Jak powszechnie wiadomo — niektórymi można poruszać się na podstawie prawa jazdy kat. B. Ustawa o kierujących pojazdami określa, że chodzi o motocykle, które jednocześnie spełniają kilka warunków

  • pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3
  • moc nie przekracza 1 kW
  • stosunek mocy do masy własnej nie przekracza 0,1 kW/kg

Ponadto ww. motocyklem poruszać się może tylko ten, kto posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat.

Trzeba też pamiętać, że rozszerzony zakres uprawnień opisany w niniejszym akapicie jest pewnym „bonusem”, który obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz prawa jazdy kat. B (i niemający jednocześnie uprawnień z zakresu kat. A/A1/A2) co do zasady nie może poruszać się motocyklem do 125 cmza granicą.

Portal „Auto Świat” wziął na tapet powyższą problematykę i ustalił, że podobne przepisy obowiązują m.in. w Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, czy we Włoszech. Są to jednak wyjątki, a w innych krajach takie zachowanie byłoby najpewniej nielegalne. Warto więc zapoznać się z obowiązującymi przepisami w kraju, do którego podróżujemy z zamiarem wypożyczenia motocykla.

Co więcej, powyższa zasada odnosi się także do ciągników rolniczych. To, że w Polsce prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania nimi, nie oznacza zarazem, że można takie pojazdy prowadzić za granicą.