Darowizna od najbliższych. Kwota wolna od podatku wzrosła w 2023 r.

Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Darowizna od najbliższych. Kwota wolna od podatku wzrosła w 2023 r.

Darowizna którą otrzymujemy od rodziców lub innych osób z grupy zerowej. Jaka może być jej maksymalna wysokość w 2023 r., tak aby nie zapłacić podatku. Kwota wolna od podatku wzrosła w 2023 roku.

Zacznijmy od ustalenia czym w zasadzie jest darowizna. W przepisach ustawy o podatku dochodowym brak jej legalnej definicji. W tym celu konieczne jest sięgnięcie do innych aktów prawnych. Ustawodawca wskazał, że umowa darowizny zobowiązuje darczyńcę do bezpłatnego, jednostronnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Natomiast samo obdarowanie następuje poprzez uszczuplenie majątku darczyńcy na rzecz obdarowanego. Równocześnie przedmiotem umowy darowizny mogą być zarówno środki pieniężne oraz rzeczy. Samo zawarcie przez strony umowy darowizny zobowiązuje darczyńcę do przeniesienia własności przedmiotu umowy na drugą stronę.

Niemalże czterokrotnie wzrósł limit kwot, od których nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn bez konieczności składania jakiegokolwiek zawiadomienia. Podwyższone od 1 lipca wartości zwolnień podatkowych stosuje się do sumy kwot otrzymanych przez okres 5 lat wstecz. Jednak nowe przepisy budzą pewne wątpliwości interpretacyjne. To z uwagi na fakt, że nowe wyższe kwoty zwolnień liczyć należy za okres 5 letni, czyli sprzed wprowadzenia nowelizacji przepisów. Co w przypadku kwot otrzymanych po 30 czerwca br. oraz czy te z okresu wcześniejszego nie są zostaną objęte wyższymi limitami.

Darowizna – kwota wolna od podatku w 2023 r.

Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy podatek od spadków i darowizn ustawodawca wyróżnił trzy grupy podatkowe:

  • I Grupa – do której należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, ojczymowie, macochy oraz teściowie
  • II Grupa – do której należą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych.
  • III Grupa – inni nabywcy.

Ponadto, w zakresie I Grupy ustawodawca wyróżnił tzw. grupę 0. W jej skład wchodzą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie rodzeństwo, ojczymowie oraz macochy. Ponadto, darowizny, których dokonują członkowie grupy zero będą całkowicie – bez względu na wartość przedmiotu darowizny – zwolnione z obowiązku zapłaty podatku. Jednakże, gdy kwota darowizny będzie wyższa niż kwota wolna od podatku przypisana grupie pierwszej – tj. 36 120 zł w dalszym ciągu możliwe jest całkowite zwolnienie z konieczności zapłaty podatku.

W tym celu konieczne jest zgłoszenie otrzymania darowizny do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Należy przy tym pamiętać, że przedmiotowego zgłoszenia powinniśmy dokonać w w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.