Od kwietnia można dostać dodatkowo 400 zł miesięcznie na dziecko. Ale nie na każde

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji (1)
Od kwietnia można dostać dodatkowo 400 zł miesięcznie na dziecko. Ale nie na każde

Od 1 kwietnia rusza wypłata „żłobkowego”. Dla kogo jest „żłobkowe” i ile wynosi? Wbrew powszechnie przyjętej nazwie o to świadczenie mogą wystąpić nie tylko rodzice czy opiekunowie dzieci chodzących do żłobka. Dofinansowanie przysługuje też dla maluchów w klubach dziecięcych oraz dla tych, którymi zajmują się tzw. opiekunowie dzienni. Maksymalnie można dostać 400 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi.

Dla kogo jest „żłobkowe” i ile wynosi?

Żeby dostać dofinansowanie trzeba spełniać dwa podstawowe warunki. Dziecko musi korzystać ze żłobka, klubu dziecięcego czy dziennego opiekuna. Opiekunem dziennym nie jest każdy, komu rodzice powierzają swoje dzieci. Kto nim może być i jak ma pełnić swoją role uregulowano przepisami? Ważne, by taka osoba była w wykazie opiekunów dziennych. Można go znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba też spełnić drugi warunek: rodzice czy opiekunowie nie pobierają świadczenia z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. „Żłobkowe” jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziców. Prawo do niego mają też rodzice czy opiekunowie, którzy są na urlopie wychowawczym. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,

Biorąc pod uwagę, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do ukończenia 35 miesiąca życia, to dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie. Niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna. Oraz na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12 miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35 miesiąca życia. Pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Z wnioskiem do ZUS

Obsługą „żłobkowego” zajmie się ZUS. Wniosek można składać od 1 kwietnia 2022 r. Ci, którzy złożą je do 31 maja, prawo do dofinansowania zyskają z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Nie ma sensu składanie wniosku, gdy dziecko jeszcze nie chodzi do żłobka. Można to zrobić najwcześniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku, klubie czy u opiekuna dziennego. Generalnie jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym dziecko trafiło do żłobka, to dofinansowanie dostanie od dnia przyjęcia dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez opiekuna dziennego. Jeśli natomiast rodzic złoży wniosek po upływie tych 2 miesięcy, to ZUS przyzna mu dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku.

Tak, jak w przypadku innych świadczeń, jedyną drogą złożenia wniosku jest Internet. Można to zrobić za pośrednictwem portalów PUE ZUS i Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Różnica w porównaniu do – na przykład – 500 plus czy RKO jest taka, że tym razem ZUS nie prześle pieniędzy na konto rodziców czy opiekunów. Trafią one bezpośrednio do tych, którzy prowadzą żłobek czy inny punkt opieki. Te pieniądze na pewno się przydadzą, zwłaszcza że rosną koszty i gminy zapowiadały, że wzrosną opłaty za żłobki w 2022 roku.