Wiadomo już, czy dłużej żyją Polacy mieszkający na wsi, czy w mieście. Są najnowsze wyniki badań GUS

Codzienne Społeczeństwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Wiadomo już, czy dłużej żyją Polacy mieszkający na wsi, czy w mieście. Są najnowsze wyniki badań GUS

Kobiety żyją przeciętnie dłużej od mężczyzn – o tym wiedzą prawdopodobnie wszyscy, którzy chociaż w minimalnym stopniu interesują się kwestiami związanymi z długością życia i zdrowiem. Czy jednak miejsce zamieszkania też ma wpływ na poziom umieralności? Czy Polacy żyją przeciętnie dłużej na wsi, czy w mieście?

Gdzie Polacy żyją dłużej – na wsi czy w mieście?

Z najnowszych badań GUS wynika, że przeciętny mężczyzna w Polsce żyje 73,4 roku, natomiast kobieta – 81,1 roku. Dysproporcja jest zatem spora (choć i tak jest mniejsza, niż jeszcze w 1990 r., kiedy mężczyźni żyli średnio 66,2 roku, a kobiety – 75,2). Co istotne, różnica jest też nieco większa niż w innych europejskich krajach. W 2022 r. średnia różnica między długością życia kobiet i mężczyzn wynosiła 7,6 roku.

Co oczywiste, płeć nie jest jednak jedynym czynnikiem, który ma znaczenie dla średniej długości życia. Istotny wpływ może mieć również, przynajmniej teoretycznie, miejsce zamieszkania. A konkretniej – to, czy dana osoba mieszka na wsi, czy w mieście. Z jednej strony można byłoby przypuszczać, że to osoby żyjące na wsi żyją średnio dłużej, choćby ze względu na czystsze powietrze czy niższe natężenie hałasu. Z drugiej – co do zasady to w miastach opieka zdrowotna jest na wyższym poziomie. Dodatkowo nie można też zapominać o dostępności innych usług.

Jak jest zatem w rzeczywistości? Okazuje się, że faktycznie można zaobserwować pewne różnice. Co ciekawe, z danych GUS wynika, że i w tym przypadku płeć może mieć znaczenie.

Kto zatem żyje dłużej w mieście, a kto na wsi? Z danych GUS wynika, że w 2022 r. przeciętna długość życia mężczyzn żyjących w miastach była dłuższa o 0,7 roku w porównaniu z tymi, którzy zdecydowali się na mieszkanie na wsi. Z kolei u kobiet zaobserwowano odwrotną tendencję; dłużej żyją panie mieszkające na wsi, choć w tym przypadku różnica jest jeszcze mniejsza i wynosi 0,1 roku. Można więc zatem stwierdzić, że w przypadku kobiet miejsce zamieszkania ma znacznie mniejsze znaczenie.

Znaczącej dysproporcji nie ma. Wbrew temu, co można by sądzić

Tym samym dane GUS świetnie obrazują to, co może być w pierwszej chwili nieintuicyjne – miejsce zamieszkania (miasto lub wieś) ma wprawdzie pewien wpływ na średnią długość życia, ale znacznie mniejszy, niż można by było przypuszczać. Możliwe zresztą, że te dysproporcje będą nadal się zacierać – choćby ze względu na rozwój wsi (m.in. infrastrukturę), ale i bardziej przyjazne warunki życia w wielu miastach (silne trendy ekologiczne).