Do kiedy trzeba przewozić dziecko w foteliku samochodowym?

Moto Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Do kiedy trzeba przewozić dziecko w foteliku samochodowym?

Fotelik samochodowy chroni dziecko podczas przewożenia przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, na przykład poważnymi uszkodzeniami ciała w razie wypadku. Do kiedy jego używanie jest wymagane przez prawo?

Przewożenie dziecka w foteliku samochodowym

Obecnie o konieczności korzystania przez dziecko z fotelika samochodowego decyduje wzrost – musi być przewożone w nim dziecko, jeśli nie ma jeszcze 150 cm. Bezwzględny zakaz jeżdżenia bez fotelika mają dzieci, które nie skończyły jeszcze 3. roku życia. Istnieją jednak sytuacje, w których jego używanie nie jest nakazane. Dzieje się tak, gdy:

  • dziecko posiada zaświadczenie od lekarza informujące o przeciwwskazaniach do jeżdżenia w foteliku ze względu na swój stan zdrowia,
  • dziecko ma minimum 135 cm wzrostu, a jego waga uniemożliwia korzystanie z zalecanego modelu. Wtedy konieczna jest jazda na tylnym siedzeniu z zapiętymi pasami bezpieczeństwa,
  • w rodzinie jest troje dzieci, a miejsce w samochodzie wystarczy na zainstalowanie tylko dwóch fotelików. Wówczas jedno dziecko może siedzieć na tylnym siedzeniu i być przypięte pasami bezpieczeństwa. Musi ono mieć co najmniej 3 lata,
  • dziecko jest przewożone taksówką, radiowozem bądź karetką.

3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z: 1) masą i wzrostem dziecka oraz 2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. 3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Mandat za przewożenie dziecka niezgodnie z przepisami

Za przewożenie dziecka niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mandat wynoszący 300 zł, a także punkty karne w wysokości:

  • 5 – jeśli wykroczenie dotyczy jednego dziecka,
  • 10 – jeśli nieprzestrzeganie przepisów dotyczy dwojga dzieci,
  • 15 – jeśli wykroczenie dotyczy większej liczby dzieci niż dwoje.

Grzywna może być przyznana nie tylko w sytuacji, gdy dziecko będzie przewożone bez fotelika, ale też wówczas, kiedy jest on nieodpowiednio zamontowany. Warto również pamiętać, że najmłodsze dzieci powinny siedzieć w foteliku samochodowym tyłem do kierunku jazdy. Gdy dziecko podróżuje w ten sposób na przednim siedzeniu, musi być wyłączona poduszka powietrzna pasażera. A jeśli dojdzie do wypadku samochodowego, konieczna jest zmiana fotelika.