Dodatek mieszkaniowy m.in. dla singli przed 30-stką – bez kryterium dochodowego. Jest nowy pomysł na pomoc młodym najemcom

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji (11)
Dodatek mieszkaniowy m.in. dla singli przed 30-stką – bez kryterium dochodowego. Jest nowy pomysł na pomoc młodym najemcom

Rządzący w ramach Polskiego Ładu chcą wprowadzić m.in. mechanizm gwarancji kredytowej i dopłaty do kredytu hipotecznego. Teraz pojawił się kolejny pomysł – dodatek mieszkaniowy, m.in. dla singli przed 30-stką. Bez kryterium dochodowego.

Dodatek mieszkaniowy dla singli przed 30-stką i nie tylko. Lewica złożyła nowy projekt ustawy

Polski Ład ma pomóc osobom między 20 a 40 rokiem życia w nabyciu własnego mieszkania – dzięki mechanizmowi gwarancji kredytowej. Obecnie sporo osób byłoby stać na spłacanie kredytu hipotecznego, ale jego zaciągnięcie jest niemożliwe ze względu na konieczność uzbierania wkładu własnego, który wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Inny pomysł na pomoc takim osobom – zwłaszcza tym młodszym, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia – ma Lewica. Chodzi o dodatek mieszkaniowy.

Obecnie dodatek przysługuje m.in. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych czy osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Dodatkowo średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać określonej kwoty. Przyznanie dodatku mieszkaniowego jest również uzależnione od powierzchni mieszkania.

Lewica chce jednak, by dodatek mieszkaniowy mógł być przyznawany szerszej grupie osób. Zgodnie z proponowanymi zmianami w przepisach rada gminy mogłaby ustalić, że dodatek mieszkaniowy przysługuje także osobom, które nie spełniają kryterium dochodowego, jeśli:

  • nie ukończyły 30 lat i prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • nie ukończyły 30 lat i prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub osobą, z którą pozostają we wspólnym pożyciu
  • lub nie ukończyły 30 lat i mieszkają z dzieckiem, nad którym sprawują samodzielną opiekę i wyłącznie z nim prowadzą gospodarstwo.

Jednocześnie rada gminy mogłaby – podejmując uchwałę – ustalić, że dodatek mieszkaniowy dla singli przed 30-stką i dwuosobowych gospodarstw domowych przysługuje ograniczonej liczbie osób. Tym samym dodatek w nowym wydaniu rada gminy mogłaby przyznawać także bez uwzględniania kryterium dochodowego, a jedynie z uwagi na wiek i sytuację osobistą.

Oprócz tego dodatek mieszkaniowy dla singli przed 30-stką i dwóch pozostałych grup wymienionych w projekcie miałby być przyznawany na okres dwóch lat. Obecnie dodatek przyznaje się na okres sześciu miesięcy.

Lewica proponuje też zmiany w dodatku mieszkaniowym dla pozostałych osób

Dodatkowo Lewica proponuje także, by rada gminy mogła podwyższyć maksymalny średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, „umożliwia to dostosowanie kręgu uprawnionych do dodatku mieszkaniowego do sytuacji ekonomicznej w danej gminie, w szczególności wysokości zarobków i kosztów utrzymania”. Tym samym skorzystać mogłyby również niektóre osoby, u których przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego nadal uwzględniany będzie dochód (czyli mają powyżej 30 lat lub prowadzą wieloosobowe gospodarstwo domowe), ale które jednocześnie mają np. minimalnie wyższy dochód niż obecnie przewidziany w ustawie.

Zakładając, że większość rządząca przychyli się do tego projektu, pozostaje jednak jeszcze jeden problem do rozwiązania. Pytanie brzmi bowiem, czy rady gminy faktycznie korzystałyby z nowych kompetencji. Projekt zakłada bowiem, że gminy mogłyby wprowadzić postulowane rozwiązania, ale jednocześnie – nie miałyby takiego obowiązku. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by gminy chętnie przyznawały dodatek mieszkaniowy na nowych zasadach.