Wiele osób będzie mogło liczyć na dodatkowe 2 dni urlopu za każde 5 lat pracy. Ministerstwo ujawniło szczegóły zmian w ustawie

Praca Dołącz do dyskusji
Wiele osób będzie mogło liczyć na dodatkowe 2 dni urlopu za każde 5 lat pracy. Ministerstwo ujawniło szczegóły zmian w ustawie

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ujawniła szczegóły zmian w ustawie, dzięki którym osoby wykonujące zawód opiekunki i opiekuna w żłobkach będą mogły liczyć na dodatkowe przywileje. Osoby te otrzymają także status funkcjonariusza publicznego. Zmiany zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają na celu docenienie osób, które wykonują pracę opiekunki lub opiekuna, a także zwiększenie motywacji do wykonywania tego zawodu.

Ministerstwo oprócz nowych przepisów wprowadziło niedawno także dodatek do wynagrodzenia dla pracowników żłobków i klubów dziecięcych

Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała o zmianie przepisów na konferencji prasowej.

Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy, który umożliwi wprowadzenie rządowego programu zakładającego wypłatę od lipca 1000 zł brutto dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę w żłobkach i klubach dziecięcych, a teraz nadszedł czas na kolejne zmiany, dzięki którym osoby wykonujące ten zawód będą bardziej docenione.

Dodatkowe 2 dni urlopu za każde 5 lat pracy – to sztandarowa zmiana przepisów, którą planuje wprowadzić MRPiPS

Ministerstwo chcąc doceniać pracę opiekunów, wykonujących prace przez wiele lat, proponuje im także rozwiązania, które pozwolą na dysponowanie znacznie większą ilością dni urlopowych. Projekt zakłada, że opiekunce i opiekunowi będą przysługiwać dodatkowe 2 dni urlopu po każdych 5 przepracowanych w zawodzie latach. W ten sposób osoby pracujące w tym zawodzie będą mogły liczyć na dodatkowych 6 dni urlopowych po 15 latach pracy, a po 25 latach będzie to już 10 dodatkowych dni.

O tym, kto może zostać opiekunem decydują przepisy

Niestety nie każdy będzie mógł zostać opiekunką lub opiekunem. Zasady zatrudniania osób w tej branży określa ustawa o opiece nad dziećmi, a konkretnie jej art. 16.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1)
posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2)
która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem może zostać także osoba, która odbyła szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Kurs ten musi się jednak odbyć nie później niż 2 lata przed podjęciem pracy. Kandydat na opiekunkę lub opiekuna musi mieć także wykształcenie wyższe na kierunku związanym z opieką nad dzieckiem. Kandydat musi także odbyć 80-godzinne szkolenie uzupełniające, w celu uaktualnienia swojej wiedzy.