Rodzice, którzy chcą otrzymać dodatkowe środki na dzieci, muszą złożyć wniosek do końca listopada. Wielu wciąż tego nie zrobiło

Codzienne Rodzina Dołącz do dyskusji (34)
Rodzice, którzy chcą otrzymać dodatkowe środki na dzieci, muszą złożyć wniosek do końca listopada. Wielu wciąż tego nie zrobiło

Tylko do 30 listopada rodzice, którzy chcą otrzymać dodatkowe środki w ramach programu „Dobry Start”, mogą złożyć odpowiedni wniosek. Jak informuje ZUS, do tej pory nie wszyscy uprawnieni rodzice skorzystali z tej opcji. 

Dodatkowe środki w ramach programu „Dobry Start” – 300 zł na wyprawkę dla dziecka

Rodzice dzieci, które uczą się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia mogą wnioskować o dodatkowe środki w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie wynosi 300 zł. Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych, by móc złożyć wniosek o świadczenie. Celem programu jest pomoc rodzinom w zakupach niezbędnych, gdy dziecko wraca do szkoły – mowa o zakupie tzw. „wyprawki” szkolnej. Wniosek o świadczenie – oprócz rodzica dziecka – może też złożyć m.in. opiekun prawny, faktyczny czy osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem.

Osoby uprawnione do wnioskowania o świadczenie powinny jednak pamiętać, że od tego roku nie można już złożyć papierowego wniosku. Obsługą programu nie zajmują się już też samorządy. Obecnie – podobnie zresztą jak w przypadku programu 500 plus – wnioski są obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Na wniosku – oprócz podstawowych danych – należy podać również adres e-mail oraz numer telefonu. Dane są potrzebne do ewentualnego kontaktu w sprawie wniosku. Oprócz tego osoba składająca wniosek musi również wskazać w nim numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane świadczenie. Jeśli takiego rachunku nie posiada – konieczne jest jego założenie. Podobnie jest w przypadku adresu mailowego.

Rodzic może złożyć wniosek również za pośrednictwem portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej (większość banków udostępnia taką możliwość). Należy przy tym pamiętać, że jeżeli wniosek chce złożyć osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun faktyczny, opiekun prawny, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej czy osoba usamodzielniana (ucząca się), to możliwe jest złożenie wniosku wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS.

Osoba, która złoży wniosek, powinna otrzymać potwierdzenie (urzędowe poświadczenie odbioru/urzędowe poświadczenie przedłużenia).

Wciąż nie wszyscy uprawnieni złożyli wniosek o dodatkowe środki w ramach programu „Dobry start”

Mimo że wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” można składać już od 1 lipca, nie wszyscy uprawnieni to zrobili – jak informuje ZUS. Jednocześnie Zakład przypomina, że na złożenie wniosku pozostało już stosunkowo niewiele czasu. O świadczenie można ubiegać się jedynie do 30 listopada. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.