Dodatkowe zarobki bez działalności gospodarczej?

Gorące tematy Firma Dołącz do dyskusji (364)
Dodatkowe zarobki bez działalności gospodarczej?

Osoby z interesującym hobby mogą chcieć czerpać z niego korzyści. Dorabiając w ten sposób do pensji lub zyskując główne źródło dochodów, należy jednak pamiętać kiedy zyski powinny być rozliczane jako pochodzące z działalności gospodarczej.

Istnieje wiele sposobów generowania dodatkowych zarobków. Jednym z nich może być opisywana już przez nas na łamach serwisu sprzedaż rękodzieła. Jednak także prowadzenie internetowego sklepu czy np. odpłatne naprawianie kranów w mieszkaniach sąsiadów lub wykonywanie prostych zabiegów kosmetycznych dla sąsiadek to zajęcia przynoszące zyski. Zwłaszcza jeśli mają one charakter stały i ciągły, mogą być rozpatrywane jako działalność gospodarcza. Wynika to z art. 2 ustawy o działalności gospodarczej.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Każde wykonywanie powyższych działań wymaga więc zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Tego typu wnioski można wypełniać także przez odpowiednią stronę internetową. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku, można spodziewać się nałożenia kary w wysokości nawet do 5000 zł za złamanie art. 60¹ kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Jak jednak interpretować sytuację, w której chcemy jedynie wybadać rynek przed rozpoczęciem działalności? Przykładowo, jeśli w trakcie długiego urlopu naszą pasją stał się haft szydełkowy, być może będziemy chcieli sprzedać wszystkie wytworzone w tym czasie serwetki. Nie jesteśmy jednak pewni czy tego typu dzieła będą się cieszyły powodzeniem. W związku z dużą dostępnością darmowych rozwiązań informatycznych, zakładamy więc stronę internetową, opisujemy produkty i przyjmujemy wstępne zamówienia. Zapisujemy jednak w ofercie informację, że realizacja nastąpi dopiero po pełnej rejestracji sklepu, a na razie wyrażanie woli kupna służy jedynie „zaklepywaniu” produktów i zorientowaniu się sprzedawcy w potrzebach rynku. Czy w takim przypadku musimy oficjalnie zakładać działalność gospodarczą, jeszcze przed uzyskaniem zarobków?

Okazuje się, że wszystko zależy od wyroku sądu. Biorąc pod uwagę brak zysków oraz rozsądek przy dotychczasowych orzeczeniach, można założyć że istnieje bardzo duża szansa, że na taką osobę nie zostanie nałożona kara. Jeżeli prowadzimy jedynie czynności przygotowawcze do rozpoczęcia działalności i nie uzyskujemy stałych przychodów, nie powinniśmy obawiać się kar. Warto jednak skonsultować się z prawnikiem. W ten sposób niewielkim kosztem upewnimy się, że wszystkie działania odbywają się w sposób zgodny z ustawami, co pomoże nam uniknąć niepotrzebnych sporów i ewentualnych sankcji karnych,. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej lub legalności dodatkowego zarabiania, polecamy kontakt z naszymi specjalistami. Odpowiedzą oni na każde pytanie natury prawnej zadane na adres e-mail kontakt@bezprawnik.pl.