Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy? Rozwiązanie jest proste, ale nie wszyscy z niego skorzystają

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji (28) 10.02.2020
Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy? Rozwiązanie jest proste, ale nie wszyscy z niego skorzystają

Edyta Wara-Wąsowska

Dodatkowy dzień wolny od pracy zawsze jest mile widziany – zwłaszcza, jeśli nie jest to dzień z puli dni urlopowych. Najczęściej dodatkowe wolne otrzymujemy z racji świąt państwowych. Jest jednak jeden sposób, który umożliwia nam niestawienie się w pracy bez żadnych konsekwencji (i nie chodzi tu o przebywanie na zwolnieniu lekarskim). 

Dodatkowy dzień wolny od pracy? Wystarczy, że zostaniesz dawcą krwi

Osobom, które decydują się na oddanie krwi, przysługują dodatkowe przywileje. Oprócz tradycyjnej już czekolady, która ma ich wzmocnić po zabiegu, dawcy krwi mogą liczyć też na dodatkowy dzień wolny od pracy – albo przynajmniej na kilka dodatkowych godzin.

Kwestię zwolnienia pracownika od pracy z racji oddania krwi reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

O kwestii zwolnień od pracy pisałam niedawno przy okazji rozważań, czy urlop na połowę dnia pracy jest możliwy. Zwolnienie od pracy w celach prywatnych nie wiąże się w żaden sposób z wykorzystywaniem dni urlopowych. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że pracownik musi odrobić czas, który wykorzystał na załatwianie osobistych spraw.

W sytuacji, gdy pracownik oddaje krew, nie jest jednak zobowiązany do odrabiania nieobecności – jest to obecność usprawiedliwiona. Aby jednak tak było, dawca krwi musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa. To stacja też decyduje, czy pracownik powinien jeszcze tego dnia wrócić do pracy, czy też może wracać od razu do domu.

Co ważne, nawet jeśli do oddania krwi ostatecznie nie doszło – z powodu problemów zdrowotnych pracownika – stacja i tak wystawi zaświadczenie o czasie spędzonym w stacji. Dzięki temu nieobecność i tak będzie usprawiedliwiona. Pracownik zachowuje też prawo do wynagrodzenia za ten dzień.

Ile dodatkowych dni wolnych od pracy przysługuje w związku z oddaniem krwi?

Ustawodawca nie określa maksymalnej liczby dodatkowych dni wolnych w związku z oddaniem krwi. Należy jednak pamiętać, że i tak przekroczenie pewnego limitu nie jest możliwe z powodów zdrowotnych. Kobiety powinny oddawać krew maksymalnie cztery razy w roku, mężczyźni – sześć. Między kolejnymi wizytami w stacji krwiodawstwa powinna być zachowana przerwa ośmiu tygodni. Jeśli pracownik mimo to próbuje oddawać krew częściej, pracodawca ma prawo zakwestionować taką praktykę.

Należy też pamiętać, że nie wszyscy mogą oddawać krew – nie mogą tego robić np. osoby cierpiące na choroby serca. Przed udaniem się na oddanie krwi warto zatem sprawdzić, czy w ogóle będzie to możliwe.

Dodatkowe benefity

Osoby oddające krew mają też prawo skorzystać z posiłku regeneracyjnego o wartości kalorycznej 4500 kcal. Mogą też otrzymać zwrot kosztów dojazdu do najbliższej stacji krwiodawstwa. Oprócz tego zyskuje się też prawo do specjalnej ulgi podatkowej czy otrzymać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych.