A jednak – we wrześniu nowy nabór wniosków o bezzwrotną dotację. Tym razem w województwie, w którym pierwotnie miało nie być grantów na kapitał obrotowy

Finanse Firma dołącz do dyskusji (35) 25.08.2020
A jednak – we wrześniu nowy nabór wniosków o bezzwrotną dotację. Tym razem w województwie, w którym pierwotnie miało nie być grantów na kapitał obrotowy

Edyta Wara-Wąsowska

Świetne wieści dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Okazuje się, że w tym województwie także ruszy nabór wniosków o bezzwrotną dotację na kapitał obrotowy. 

Dofinansowanie dla mikro i małych firm w województwie łódzkim

Bardzo długo wydawało się, że województwo łódzkie pozostanie na liście województw, w których zdecydowano o tym, by nie uruchamiać dotacji na kapitał obrotowy dla mniejszych podmiotów. Okazuje się jednak, że ostatecznie dofinansowanie dla mikro i małych firm jednak zostanie uruchomione, a nabór wniosków ruszy już w pierwszych dniach września.

Kto będzie mógł skorzystać z dotacji? Mikro i małe przedsiębiorstwa dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Podstawowym warunkiem jest odnotowanie 30-procentowego spadku obrotów gospodarczych w okresie wybranego miesiąca 2020 (począwszy od 1 marca) w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca w 2019 r. Kryterium spadku obrotów nie jest zatem w tym przypadku zbyt wygórowane i wielu przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tej formy wsparcia.

Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem, że od momentu jej otrzymania przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez czas równy co najmniej liczbie miesięcy, na które dofinansowanie ubiega się wnioskodawca (czyli na maksymalnie 3 miesiące).

Kiedy ruszy nabór i jak składać wniosek?

Nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro i małych firm na kapitał obrotowy rozpocznie się 3 września 2020 r. o godz. 10:00. Zakończy się maksymalnie 7 września o godz. 16:00, chyba że (co jest właściwie pewne) kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczy 130 proc. alokacji przewidzianej na nabór.

Obsługą naboru wniosków w województwie łódzkim zajmuje się Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek, będą musieli zrobić to poprzez Generator Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru. COP przypomina również, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek – jeśli złoży ich więcej, i tak ocenie będzie podlegał tylko pierwszy. Dodatkowo COP zastrzega, że przedsiębiorcom nie przysługuje prawo odwołania.

Na dofinansowanie dla mikro i małych firm w województwie łódzkim przeznaczono ponad 57 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi prawie 165 tys. zł.

Wszelkie niezbędne dokumenty, instrukcja wypełniania wniosku, wzór wniosku i dokładne kryteria naboru można znaleźć na tej stronie.

Miła niespodzianka dla przedsiębiorców z łódzkiego

Warto pamiętać, że pierwotnie dla przedsiębiorców z tego województwa przewidziano zupełnie inne wsparcie. ŁARR już w lipcu uruchomiła nabór wniosków na bezzwrotne dotacje dla firm. Dofinansowanie można było jednak otrzymać na konkretny projekt – a kryteria naboru były znacznie bardziej rygorystyczne.