Dofinansowanie okularów to obowiązek pracodawcy. Początek roku to świetna okazja ku temu

Firma Praca Zakupy firmowe Dołącz do dyskusji (211)
Dofinansowanie okularów to obowiązek pracodawcy. Początek roku to świetna okazja ku temu

Dofinansowanie okularów w pracy jest obowiązkowe. Wielu pracownikom kończą się badania okresowe na początku roku. To doskonała pora na wymianę okularów. 

Pracodawca jest obłożony wieloma obowiązkami wobec swojego pracownika. Jednym z nich jest zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy. Jest to określono wprost w przepisach art. 207 Kodeksu pracy. Co ważne, dotyczy to nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jak czytamy w art. 304 kodeksu pracy, nakaz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dotyczy również osób, które wykonują pracę na podstawie innych umów, np. zlecenia. Dotyczy to także osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem korzystania z tego przywileju jest świadczenie pracy na terenie zakładu pracy. Polskie rozwiązania są bardziej przyjazne niż japońskie, gdzie kobiety dotyka zakaz noszenia okularów w pracy.

Co wspólnego ma dofinansowanie okularów z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy?

Wbrew pozorom bardzo dużo. Komputer jest nieodzownym narzędziem używanym do pracy. Niestety długotrwałe spędzanie czasu przed monitorem ma negatywne konsekwencje dla naszego wzroku. Od tych związanych z kręgosłupem po problemy z oczami. Jednym ze sposobów walki o zdrowie jest stosowanie okularów. Szkodliwy skutek długotrwałej pracy przy komputerze dostrzegł również ustawodawca. W rozporządzenia Ministra Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, czytamy, że pracodawca musi zapewniać pracownikowi co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, na każdą godzinę pracy komputerem. Ponadto musi zapewnić różnorodność pracy. Tak żeby pracownik miał możliwość zmiany pozycji ciała. Praca ta nie powinna obciążać wzroku. Już w przeszłości poruszaliśmy na łamach Bezprawnika zagadnienia takie jak refundacja okularów korekcyjnych czy zwrot kosztów okularów pracownika.

Dofinansowanie okularów wprost określono w przepisach

Zgodnie z powoływanym rozporządzeniem, dofinansowanie okularów przysługuje wtedy, gdy pracownik spędza przed monitorem co najmniej połowę swojego dobowego czasu pracy.  Wtedy pracodawca zobowiązany jest zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną. Dodatkowo czytamy, że:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Z tego zapisu wynika, że pracownikowi do uzyskania dofinansowania do okularów w pracy będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania okularów. Co ważne, zaświadczenie takie wydaje lekarz okulista podczas badań okresowych. Zaświadczenie uzyskane od lekarza okulisty w trakcie prywatnej wizyty nie będzie podstawą do uzyskania dofinansowania do okularów w pracy. W sytuacji, gdy termin następnych badań okresowych jest odległy, a pracownikowi pogorszył się wzrok należy zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badanie okresowe. Oprócz zaświadczenia pracownik będzie potrzebował faktury lub rachunku potwierdzającego zakup.

W jakiej kwocie przysługuje dofinansowanie do okularów w pracy?

Wysokość dofinansowania zależy od decyzji pracodawcy. Co do zasady kwota dofinansowania ujmowana jest w przepisach wewnętrznych. W praktyce spotykanych jest kilka rozwiązań. Jednym z  nich jest dofinansowanie okularów w pełnej kwocie Drugą, znacznie popularniejszą, jest określenie wysokości kwoty do jakiej będzie przysługiwać dofinansowanie. A co w sytuacji, gdy zakupione okulary będą przewyższać kwotę ustaloną przez pracodawcę? Wtedy można się zwrócić z prośbą o dofinansowanie okularów w pełnej kwocie. Chyba, że pracodawca w przypisach określi, że kwotę zakupu okularów przewyższającą przysługującą, pracownik pokrywa z własnej kieszeni.

Również w przepisach wewnętrznych pracodawca powinien określić, co jaki okres przysługuje dofinansowanie okularów w pracy.

A co z dofinansowaniem soczewek kontaktowych?

Niestety polskie przepisy nie dostrzegają korzyści płynących z soczewek kontaktowych. Nie występują w rozporządzeniu. W związku z tym, określenie czy dofinansowanie soczewek kontaktowych przysługuje pracownikowi, również leży w kwestii pracodawcy. Może on ustalić w przepisach wewnętrznych, że dofinansowaniem będzie obejmował również soczewki. Przy czym zależy to już wyłącznie od jego dobrej woli.

Polecamy zapoznać się również z artykułem, w którym przedstawiliśmy zagadnienie, czy zakup okularów może być kosztem uzyskania przychodu.