Pracodawca musi zapłacić za okulary korekcyjne. Jak uzyskać refundację?

Gorące tematy Praca Zakupy Dołącz do dyskusji (325)
Pracodawca musi zapłacić za okulary korekcyjne. Jak uzyskać refundację?

Refundacja okularów korekcyjnych przysługuje pracownikom zgodnie z przepisami jednego z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Za okulary korygujące wzrok zapłaci pracodawca. Co więcej, takie uprawnienie przysługuje nie tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. 

Umowa o pracę uprawnienia

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do wielu uprawnień wynikających bezpośrednio z treści Kodeksu pracy. Do najbardziej podstawowych zalicza się prawo do wynagrodzenia czy prawo do urlopu wypoczynkowego. Art. 207 § 2 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę także do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Co ważne, zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy pracodawca ma takie same obowiązki także wobec osób, które są zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Oznacza to, że takie same uprawnienia przysługują także osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Oczywiście, jeśli jest to działalność w zakładzie pracy i w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Okulary korekcyjne refundacja

Refundacja okularów korekcyjnych jest możliwa dzięki przepisom Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Co ważne, chodzi nie tylko o monitory podłączone do komputerów stacjonarnych, ale także laptopy i notebooki. Pracownik, który korzysta z monitora przez co najmniej połowę dobowej normy pracy powinien otrzymać od pracodawcy skierowanie do wykonania badań profilaktycznych.

Refundacja okularów korekcyjnych – jak ją uzyskać?

Jeśli po przeprowadzeniu badania okaże się, że pracownik powinien nosić okulary korekcyjne, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza. Konieczna jest też faktura potwierdzającą zakup okularów oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów. W rozporządzeniu nie ma zapisów dotyczących tego jak często pracownik może składać wniosek o dofinansowanie. Pracodawca powinien ustalić to we własnym zakresie i umieścić odpowiednie zapisy w regulaminie wewnątrzzakładowym. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której pracownik składa wniosek np. co dwa miesiące. Co ważne, pracodawca nie jest zobowiązany do refundacji zakupu szkieł kontaktowych. Dzieje się tak tylko w przypadku gdy lekarz przeprowadzający badanie uzna, że pracownik powinien wykonywać pracę przed monitorem użytkowym właśnie w soczewkach.

Kwota refundacji okularów korekcyjnych jest zwolniona z opodatkowania i oskładkowania. Pracodawcy i pracownicy, którzy chcą w pełni znać swoje prawa i obowiązki powinni monitorować zapisy Kodeksu pracy – zwłaszcza, że nadchodzą kolejne zmiany.