Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców. Skorzystają także pracownicy

Finanse Firma Praca dołącz do dyskusji (254) 01.07.2019
Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców. Skorzystają także pracownicy

Edyta Wara-Wąsowska

ZUS prawdopodobnie kojarzy się ostatnio przedsiębiorcom jak najgorzej. Nic dziwnego – składki ZUS 2020, a konkretniej ich wysokość, może przerazić niejedną osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Wzrost składek ZUS to jedno, ale przedsiębiorcy nie powinni zapominać, że od czasu do czasu Zakład wychodzi z propozycją, która ma ułatwić życie zarówno im jak i ich pracownikom. Przykładem może być dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny w pracy. Aby jednak otrzymać dofinansowanie z ZUS, przedsiębiorca musi wziąć udział w konkursie. Wnioski można składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

ZUS chce dofinansować projekty przedsiębiorców, których celem będzie poprawa BHP, ale także np. zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. Jakie propozycje działań mogą znaleźć się w projekcie konkursowym? Na przykład takie, które będą dotyczyć poprawy bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn i urządzeń znajdujących się w miejscu pracy. Przedmiotem dofinansowania może być również oświetlenie miejsc i stanowisk pracy, urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze czy sprzęt i urządzenia, które mogłyby ograniczyć obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. A to wcale nie wszystko, co może stać się przedmiotem dofinansowania. Pełna lista znajduje się na stronie ZUS.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS?

Należy jednocześnie pamiętać, że o dofinansowanie z ZUS nie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy np. zalegają z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorca nie może też zalegać z opłacaniem podatków czy znajdować się w stanie upadłości (wszystkie są dość oczywiste). Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca, który nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o dofinansowanie projektu, musi złożyć odpowiedni wniosek. Wzór formularza znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Przedsiębiorca powinien też pamiętać o załączeniu wszystkich wymaganych przez regulamin konkursu załączników. Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone przez ZUS do 31 grudnia 2019 r.