Czy podróż do miejsca wykonywania pracy w terenie jest pracą? Czy pracownik otrzyma za czas podróży służbowej wynagrodzenie?

Praca Dołącz do dyskusji
Czy podróż do miejsca wykonywania pracy w terenie jest pracą? Czy pracownik otrzyma za czas podróży służbowej wynagrodzenie?

Dojazd do miejsca pracy w terenie może być zaliczony do czasu pracy. Oczywiście wszystko zależy od pewnych warunków. Przepisy nie wykluczają takiego rozwiązania, jednak nie zawsze są one w tej materii jednoznaczne. Kiedy podróż do miejsca wykonywania pracy w terenie jest wliczany do czasu pracy?

Dojazd do miejsca pracy w terenie a czas pracy

Wielu pracowników zostaje odesłanych do pracy w terenie, czyli na potoczną delegację. Praca w terenie oczywiście wiąże się z dojazdem i tutaj często pojawia się konflikt. Im dłuższy czas dojazdu, tym większy. W interesie każdego pracownika jest zaliczenie czasu dojazdu do czasu pracy. Co mówią o tym przepisy?

W przepisach Kodeksu pracy nie ma bezpośredniego odniesienia do zasad zaliczania czasu dojazdu do czasu pracy. Pewną zasadę możemy wywieść przez analogię. Art. 77. Kodeksu pracy mówi o sposobie rozliczenia kosztów podróży służbowej, przy okazji dając nam jej definicję. Zgodnie z jego brzmieniem jest to wykonywanie przez pracownika zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem. Podróżą służbową są zarówno delegacje zlecane raz na jakiś czas, jak i te, zlecane dwa lub częściej razy w tygodniu.

Czas pracy definiuje natomiast art. 128 § 1 Kodeksu pracy zgodnie z jego brzmieniem czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jeżeli odniesiemy definicję czasu pracy do definicji podróży służbowej możemy przyjąć, że jest ona czasem w którym przynajmniej teoretycznie pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Warunkiem jest, aby pracownik wykonywał w tym czasie pracę. Kiedy pracownik w trakcie podróży służbowej wykonuje pracę, a kiedy jej nie wykonuję? To pozostaje oceną pracodawcy i pracownika. Jak nietrudno się domyśleć stało się to również przedmiotem oceny sądu.

Czy podróż do miejsca wykonywania pracy w terenie jest pracą?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04, OSNP 2006/5-6/76), czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, jeżeli wypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. W pozostałych przypadkach czas podróży służbowej nie jest zaliczany do jego czasu pracy. Jak więc możemy wnioskować do czasu pracy zaliczymy tylko taką podróż, która wypada w godzinach naszej pracy.