Zostanie uruchomiony nowy nabór wniosków o dotację na kapitał obrotowy w jednym z województw. Już bez zasady „kto pierwszy ten lepszy”

Dobre wiadomości Finanse Firma Dołącz do dyskusji (68)
Zostanie uruchomiony nowy nabór wniosków o dotację na kapitał obrotowy w jednym z województw. Już bez zasady „kto pierwszy ten lepszy”

Mogłoby się wydawać, że temat dotacji na kapitał obrotowy dla mniejszych firm został już dawno zamknięty. Na pewno jednak nie dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Tam nabór wniosków anulowano, a urzędnicy bardzo długo zwlekali z ogłoszeniem nowego. Od wczoraj przedsiębiorcy znają już jednak nie tylko nowy termin naboru, ale także – jego nowe warunki. 

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców w łódzkim: nowy termin, nowe zasady

Przedsiębiorcy z łódzkiego najpierw bardzo długo czekali na ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o bezzwrotną dotację – podczas gdy mniejsze firmy z innych województw nierzadko już korzystały z dotacji, oni nawet nie wiedzieli, czy będą mieć taką szansę. Ostatecznie jednak w sierpniu ogłoszono, że uruchomiona zostanie dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców – także z województwa łódzkiego.

Niestety, przedsiębiorcy nie nacieszyli się zbyt długo. Wszystko ze względu na podejrzenie nierównego dostępu do aplikacji i trudności w uruchomieniu strony i poprawnym przesłaniu zgłoszenia, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi razem z Urzędem Marszałkowskim zdecydowało o anulowaniu naboru wniosków o dotacje unijne.

Decyzja zapadła na początku września, a z ogłoszeniem nowego terminu urzędnicy zwlekali bardzo długo. Okazuje się jednak, że prawdopodobnie nie bez przyczyny, bo kryteria nowego naboru różnią się od poprzednich.

Po pierwsze – władze województwa wycofały się z zasady „kto pierwszy ten lepszy”. Stosowali ją urzędnicy w całej Polsce. W wielu przypadkach kończyło się to jednak albo powtórzeniem naboru, albo skargami przedsiębiorców na niesprawiedliwe rozdysponowanie środków.

Urzędnicy wprowadzili kryterium punktowe

Jakie są zatem zasady nowego naboru wniosków? Zmieniają się kryteria wyboru projektów. Urzędnicy wprowadzili kryterium punktowe.

Przedsiębiorcy – aby w ogóle mieć szansę na otrzymanie dotacji – muszą wykazać co najmniej 3-procentowy spadek przychodów w ciągu dowolnie wybranych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutego 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku. Spadek może być wykazany albo w stosunku do obrotów z dwóch następujących po sobie miesięcy poprzedzających wybrane miesiące, albo w stosunku do analogicznych miesięcy z 2019 r.

To jednak nie wszystko – im wyższy spadek przychodów, tym większe będą szanse przedsiębiorcy na otrzymanie dotacji. Liczyć się będzie nawet… tysięczny punkt procentowy różnicy między odnotowanymi przez przedsiębiorców spadkami.

Z zasadami naboru i innymi informacjami na jego temat można zapoznać się na tej stronie.

Nabór rozpocznie się 6 października, a zakończy – 12 października o godz. 16.