250 tys. zł dotacji na rozruch sklepu spożywczego. Jakie są warunki?

Biznes Finanse Firma Dołącz do dyskusji (66)
250 tys. zł dotacji na rozruch sklepu spożywczego. Jakie są warunki?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła terminu naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia na rozruch sklepu spożywczego, przy trzech miejscach pracy, wyniesie nawet ćwierć miliona złotych.

Pierwotny termin naboru wniosków obowiązywał od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. Kilka dni temu Agencja poinformowała jednak, że jej oddziały regionalne będą przyjmować wnioski miesiąc dłużej. Do 31 maja.

Odpowiednie dokumenty można dostarczać osobiście do oddziałów, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Osoby, które spełnią warunki, otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW).

Kto może starać się o wsparcie?

Na stronie ARiMR dokładnie wymieniono wszelkie podmioty, jakie mogą starać się o pozyskanie środków finansowych w ramach programu. Są to:

  • Rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej.
  • Beneficjenci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić.
  • Osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

Ponadto wnioskujący powinni spełnić określone warunki:

  • Ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  • Gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Po raz pierwszy premie będą mogły otrzymać osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Agencja dopuściła też udział tych, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania. Czyli w latach 2007-2013.

Ile wyniesie dofinansowanie?

Wysokość przyznanego wsparcia będzie zależna od ilości przewidzianych miejsc pracy.  Jeśli biznesplan przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy – dotacja wyniesie do 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach, dofinansowanie wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – przedsiębiorca otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Na ich spełnienie będzie miał od dnia doręczenia decyzji 9 miesięcy.

Pozostałe 20 proc. wpłynie na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu. Przy tym – nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Premia na rozruch sklepu spożywczego i nie tylko

W tym roku, zakres rodzajów działalności, na które można otrzymać finansowanie, jest bardzo szeroki. Obejmuje ponad 400 jednostek! Premia będzie więc przyznana nie tylko na rozruch sklepu spożywczego. Korzystając z dofinansowania, będzie można założyć też inną działalność.

Agencja przewidziała dofinansowania dla firm, zajmujących się między innymi: naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Wsparcie dotyczy także usług weterynaryjnych, informatycznych, architektonicznych, inżynierskich, księgowych, audytorskich czy technicznych.

Pełną listę działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD (punkt 7), można znaleźć na tej stronie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozruch sklepu spożywczego lub innej działalności, eksperci ARiMR przeprowadzili serię szkoleń internetowych. Ich uczestnikom przedstawiono zmiany w przepisach, zapoznano ich z zasadami dotyczącymi sporządzaniu biznesplanu i odpowiedziano im na pytania o szczegóły związane ze wsparciem.

Szkolenia zostały utrwalone w formie nagrań. Każdy może je obejrzeć na stronie Agencji.