Nawet 100 tysięcy złotych na modernizację ROD. Działkowcy dostaną pieniądze od rządu

Dobre wiadomości Państwo Środowisko Dołącz do dyskusji (96)
Nawet 100 tysięcy złotych na modernizację ROD. Działkowcy dostaną pieniądze od rządu

Mowa o projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, dzięki któremu państwo przeznaczy kwotę 50 milionów złotych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych (tzw. ROD). Działkowcy dostaną pieniądze od rządu. I to niemałe. Kwota dofinansowania będzie się wahać od 10 do 100 tysięcy złotych. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?

W Polsce mamy obecnie prawie 5000 rodzinnych ogrodów działkowych. Zajmują one powierzchnię blisko 44 tysięcy ha. Nad rozwojem zielonej infrastruktury za pomocą działek już od dłuższego czasu pracowały rządowe instytucje. O podjęcie działań apelowali również działkowcy.

Wdrożenie programu ogłosił na konferencji wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jakie są warunki i gdzie należy złożyć wniosek?

Już wiadomo, że program będzie realizowany ze środków Funduszy Europejskich. Jak zapowiedziano, grant na jeden ROD wyniesie od 10 do 100 tysięcy złotych.

Z programu będzie mógł skorzystać każdy użytkownik rodzinnego ogródka działkowego. Jak powiedział podczas ogłaszania programu wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński – na tym projekcie skorzystają ponad 4 mln Polaków.

Przyjmowaniem wniosków zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po otwarciu naboru wniosków, zostanie on podzielony na rundy miesięczne. Aż do wyczerpania środków. Jak poinformowała prezes ARMiR, biura postarają się jak najbardziej usprawnić proces wypłacania środków.

Co istotne, żeby otrzymać dofinansowanie na modernizację swojego ogródka, nie jest wymagany wkład własny. Grzegorz Puda z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas ogłaszania programu wyrażał dumę z wypracowanych rozwiązań. Jak mówił:

To pierwszy program, który wpisuje się w oczekiwania samych działkowców.

Z zapowiedzi wynika, że rzeczywiście może tak być.

Działkowcy dostaną pieniądze od rządu. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Część kwoty będzie można przeznaczyć na realizację celu programu jakim są działania prośrodowiskowe i klimatyczne. Chodzi na przykład o poprawę stanu zieleni i warunki jej utrzymania, wykorzystanie wody opadowej, czy też sprzyjanie owadom zapylającym lub innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska.

Działkowcy dostaną pieniądze od rządu również na dokonanie modernizacji i remontów. Będzie można wybudować zielone dachy, tarasy, czy też specjalną instalację do zwiększania retencji wody.

Zgodnie z deklaracją ministra funduszy, dzięki dofinansowaniu ogródki mają stać się nowoczesne i zmodernizowane. To spowoduje również poprawę wyglądu miast. Pomysłodawcy projektu wyrażają nadzieję, że dzięki zmianom rodzinne ogródki działkowe staną się „zielonymi płucami” miast, a Polacy zyskają nowe atrakcyjne miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji, a także otrzymają możliwość produkcji żywności na własny użytek.