Fiskus jest bezlitosny. Spadkobierca może przejąć obowiązki po zmarłym, ale nie jego ulgi

Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Fiskus jest bezlitosny. Spadkobierca może przejąć obowiązki po zmarłym, ale nie jego ulgi

Spadkodawca może – zgodnie z prawem – przejąć należności zmarłego. Mogłoby się zatem wydawać, że możliwe jest również dziedziczenie ulg i zwolnień. Niestety, fiskus nie przychyla się do takiego stanowiska. Dobra wiadomość jest jednak taka, że sądy coraz częściej mają inne zdanie. 

Dziedziczenie ulg nie jest możliwe, choć wydawałoby się logiczne

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że możliwe jest odziedziczenie należności po zmarłym (chociaż można się przed tym zabezpieczyć). Logiczne wydawałoby się zatem również dziedziczenie ulg i zwolnień. W praktyce jednak fiskus uważa, że nie jest to możliwe, co potwierdza interpretacja indywidualna (nr nr 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW).

O interpretację zwróciła się kobieta, która razem z matką w marcu 2021 r. zainwestowała w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła do ogrzania nieruchomości. Zaledwie kilka miesięcy później, w czerwcu tego samego roku, matka kobiety zmarła, a córka odziedziczyła cały majątek. Matka nie zdążyła skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej; chciała to zrobić córka. Problem polegał jednak na tym, że faktury zostały wystawione na zmarłą matkę. W związku z tym – zdaniem fiskusa – skoro to zmarła była w świetle prawa inwestorką, to córka (mimo że również zainwestowała własne środki, a przede wszystkim – odziedziczyła w całości majątek) nie ma prawa skorzystać z ulgi. Jak stwierdził dyrektor KIS,

Spadkobiercy nie mają prawa do ulg i zwolnień wynikających z przepisów ustawy o PIT, które teoretycznie przysługiwałyby spadkodawcy i z których na skutek śmierci spadkodawca nie mógł skorzystać.

Warto przy tym zaznaczyć, że jednocześnie – zgodnie z Ordynacją podatkową – możliwe jest nie tylko dziedziczenie obowiązków (w tym np. uregulowania należności), ale też i praw – ale majątkowych. Do nich fiskus zalicza jednak np. prawo do zwrotu nadpłaty, a nie ulgi o charakterze osobistym (a za taką uważa zarówno ulgę mieszkaniową jak i termomodernizacyjną).

Podatnicy wygrywają jednak w sądach

Czy to oznacza, że dziedziczenie ulg i zwolnień w każdym wypadku będzie niemożliwe? Okazuje się, że w niektórych sytuacjach podatnicy powinni spróbować zawalczyć o prawo do ulg w sądzie. W wyroku ze stycznia 2018 r. NSA stwierdził, że prawo do zwolnienia z podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości (czyli ulga mieszkaniowa) ma wymiar majątkowy, a nie osobisty – co oznacza, że zgodnie z Ordynacją podatkową podlega dziedziczeniu. NSA potwierdził swoje stanowisko w wyroku z marca 2022 r. w analogicznej sprawie. Tym samym jeśli spadkodawca nie zdążył poczynić wydatków przed śmiercią, to na spadkobierców przechodzi możliwość wydatkowania odziedziczonego przychodu na własne cele mieszkaniowe, a tym samym – możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Podatnicy mogą zatem próbować udowodnić, że ulga termomodernizacyjna również ma charakter majątkowy, a nie osobisty – i tym samym że dziedziczenie ulgi jest w takiej sytuacji możliwe. Niestety, na ten moment wymaga to jednak sądowych batalii.