Eksmisja z lokalu socjalnego za zarabianie w Anglii

Państwo Dołącz do dyskusji
Eksmisja z lokalu socjalnego za zarabianie w Anglii

W przypadku, gdy składany jest pozew o wydanie i opróżnienie lokalu (eksmisję) i dotyczy to osoba, która zajmuje lokal socjalny Sąd również bada czy dana osoba posiada prawo do lokalu socjalnego. W praktyce więc osoby takiej z lokalu socjalnego usunąć nie można – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jednakże w jednej ze spraw Sąd nakazał wydanie i opróżnienie lokalu, uznając, że prawo do lokalu socjalnego nie zasługuje na uwzględnienie argumentując, że podsądny zarabiał w Anglii i chce do niej w przyszłości wrócić. Jakie były dokładnie okoliczności sprawy i argumentacja Sądu?

W toku rozprawy sądowej ustalono, że w chwili obecnej sytuacja finansowa i życiowa pozwanego uprawnia go do lokalu socjalnego. Sąd ustalił też, że pozwany pracował uprzednio w Anglii, gdzie uzyskiwał wysokie dochody idące w kilka tysięcy złotych. Jednakże powód mimo posiadania tak znacznych dochodów zrezygnował z pracy i wrócił do Polski.

Powód na pytanie Sądu również wskazał, że planuje w przyszłości wyjechać do Anglii i ponownie tam zarobkować. W ocenie Sądu powyższe powoduje, że w świetle zasad współżycia społecznego zasadnym jest pozbawienie pozwanego prawa do lokalu socjalnego. Przyczynkiem do takiego rozstrzygnięcia były właśnie w/w okoliczności.

Jeśli drogi czytelniku masz określoną swą ocenę powyższej sytuacji zachęcam do wskazania owego stanowiska w komentarzu.

W ocenie autora natomiast stanowisko Sądu jest oczywiście błędne, a argumentacja powołana przez Sąd absolutnie kuriozalna. Wyrok nie powinien się więc ostać.

Z wyroku Sądu wynika bowiem, że dana osoba została ,,ukarana” za to, że wróciła do kraju, rezygnując z dobrze płatnej pracy. Żaden przepis prawa nie nakazuje by obywatel Polski musiał przebywać za granicą, gdy tam posiada wysokie dochody, a powrót do kraju winien łączyć się z utratą do lokalu socjalnego.

Natomiast jeśli mowa o planach na przyszłość pozwanego to przyszłość nie powinna stanowić  podstawy rozstrzygnięcia Sądu z jednego prostego powodu – nikt nie zna przyszłości. Natomiast sam zamiar wskazany przez powoda może się w każdej chwili zmienić, a plany jak powszechnie wiadomo mogą się również zmienić.

Miejmy więc nadzieję, że wyrok ten nie utrzyma się i w przyszłości nie będą zapadały podobne rozstrzygnięcia.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.